„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“
1.3.2017

Kultúra sveta práce: Spolurozhodovanie v odborárskej praxi

Pozvánka na vedeckú konferenciu

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich Ebert Stiftung bola založená v roku 1925 ako politický odkaz prvého demokraticky zvoleného nemeckého prezidenta Friedricha Eberta. V rokoch 1933 – 1945 bola jej činnosť násilne pozastavená nacistickým režimom a znovu obnovená až v roku 1947.

Sociálny demokrat Friedrich Ebert dal podnet na založenie nadácie s týmito cieľmi:

  • Podpora politického a spoločenského vzdelávania v duchu demokracie a pluralizmu
  • Podpora medzinárodného porozumenia
  • Podpora vedecky nadaných a spoločensky zaangažovaných študentiek a študentov
  • Podpora vedeckého výskumu

IPG journal
v4_migration.png

Promigračná občianska spoločnosť v krajinách Vyšehradskej štvorky

Radi by sme Vás upozornili na článok našej vedeckej spolupracovníčky Dr. Barbary Tiefenbacher, ktorý je venovaný téme prístupu krajín Vyšehradskej štvorky k migračnej kríze. V článku sa poukazuje na to, že aj v krajinách V4, ktoré sú kvôli rétorike ich politických elít vnímané ako prudko protiimigračne nastavené, existujú nádejné projekty, ktoré dokazujú opak.

Článok v nemeckom jazyku sa zobrazí kliknutím na nadpis.
 
 
Budúcnosť

EurActiv: Publikačná séria "EÚ v roku 2017"

Aký politický, ekonomický a sociálny vývoj nám prinesie rok 2017 doma a vo svete? Portál EurActiv pripravil veľmi podrobný prehľad iniciatív, rozhodnutí a diskusií v EÚ, s ktorými v tomto roku môžeme počítať. Týkajú sa predovšetkým sfér informačnej, bezpečnostnej, energetickej, ekonomickej, ekologickej a sociálnej politiky. Články sa zobrazia kliknutím na nadpis.
 
 
Aktivne starnutie

EurActiv: "Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí"

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho starnutia je u však nás stále skôr na papieri.
Radi by sme Vás upozornili na zaujímavý článok Zuzany Gabrižovej, ktorý sa zaoberá otázkou "aktívneho starnutia". Článok vyšiel na portáli EurActiv a zobrazí sa kliknutím na nadpis.
 
 
V4 Strenghtening SocDem

Strengthening Social Democracy in the Visegrád Countries

Dávame do Vašej pozornosti, že v spolupráci s kanceláriami Friedrich Ebert Stiftung v Prahe, vo Varšave a v Budapešti bola vypracovaná publikačná séria, ktorá reflektuje aktuálny stav sociálnej demokracie v jednotlivých krajinách V4. Analýzy situácií v Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku nájdete na našej stránke v sekcii "Publikácie".

Venujú sa nasledovným témam:

CZ - From Post-Communist Idealism to Economic Populism. (Ondřej Císař)

SK - Transformation Experiences in Slovakia. Governing Uncertainty. (Darina Malová)

PL - Poland's Political Left: Is There Light Beyond Parliament? (Michał Syska)

HU - The Position of the Hungarian Socialist Party (MSZP) in the Hungarian Political Landscape. (András Bíró-Nagy, Tibor Kadlót)

 
 
Refugees in the Visegrád Countries

Refugees in the Visegrád Countries

Európske vnímanie krajín Vyšehradskej štvorky je v kontexte migračnej a utečeneckej tematiky ovplyvňované aktuálnym, prevažne negatívnym postojom stredoprúdovej politiky jednotlivých krajín. Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s internetovým portálom Social Europe preto oslovili občiansko-spoločenských aktivistov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa buď priamo alebo na advokátskej úrovni zasadzujú za práva utečencov a migrantov, a ponúkli im možnosť verejnej prezentácie ich činností. Rovnako tým dostávajú priestor na vyjadrenie návrhov, ako zapojiť krajiny V4 do hľadania konštruktívnych riešení na úrovni celoeurópskej utečeneckej a migračnej politiky. Má to poukázať na to, že aj vo Vyšehradských krajinách existujú kontaktné osoby, ktoré sa aktívne angažujú za podporu európskeho dialógu a celoeurópske riešenie aktuálnej krízy utečeneckej a migračnej politiky.

Autorky / autori a témy 10 publikovaných príspevkov:

• Milan Nič / Claire Sturm: Solidarity With Refugees Is Not Exclusively Reserved For The “West”, https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/
• Marta Siciarek: Poland: State Neglect In Integrating The ‘Invisible’ Immigrants
• Márta Pardavi: How Hungary Systematically Violates European Norms On Refugee Protection
• Masha Volynsky: The Unresolved Dilemma Of Czech Immigration Policy
• Marek Čaněk: Migrant Workers Can Boost Czech Trade Unions
• Elena Gallová-Kriglerová / Alena H. Chudžíková: Slovak NGOs Ease Migrant Integration Locally But Need Political Support
• Lídia Balogh: The Hungarian Government Is Ultra-Concerned About The Safety Of Women – And Roma…
• Teresa Teleżyńska: An Unexpected Ally: How Business Can Improve Life For Migrants In Poland
• Zuzana Števulová / Martin Rozumek: How To Reform The Common European Asylum System: A View From East-Central Europe
• Zuzana Števulová: Uncovered Frames Of Slovak Migration Policy Responses

Jednotlivé príspevky sa zobrazia kliknutím na nadpis.

Podrobnejšie informácie a prehľad o našej publikačnej sérii nájdete taktiež pod: https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/#
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 19 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect