„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich Ebert Stiftung bola založená v roku 1925 ako politický odkaz prvého demokraticky zvoleného nemeckého prezidenta Friedricha Eberta. V rokoch 1933 – 1945 bola jej činnosť násilne pozastavená nacistickým režimom a znovu obnovená až v roku 1947.

Sociálny demokrat Friedrich Ebert dal podnet na založenie nadácie s týmito cieľmi:

  • Podpora politického a spoločenského vzdelávania v duchu demokracie a pluralizmu
  • Podpora medzinárodného porozumenia
  • Podpora vedecky nadaných a spoločensky zaangažovaných študentiek a študentov
  • Podpora vedeckého výskumu

IPG journal
Budúcnosť

EurActiv: Publikačná séria "EÚ v roku 2017"

Aký politický, ekonomický a sociálny vývoj nám prinesie rok 2017 doma a vo svete? Portál EurActiv pripravil veľmi podrobný prehľad iniciatív, rozhodnutí a diskusií v EÚ, s ktorými v tomto roku môžeme počítať. Týkajú sa predovšetkým sfér informačnej, bezpečnostnej, energetickej, ekonomickej, ekologickej a sociálnej politiky. Články sa zobrazia kliknutím na nadpis.
 
 
Aktivne starnutie

EurActiv: "Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí"

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho starnutia je u však nás stále skôr na papieri.
Radi by sme Vás upozornili na zaujímavý článok Zuzany Gabrižovej, ktorý sa zaoberá otázkou "aktívneho starnutia". Článok vyšiel na portáli EurActiv a zobrazí sa kliknutím na nadpis.
 
 
V4 Strenghtening SocDem

Strengthening Social Democracy in the Visegrád Countries

Dávame do Vašej pozornosti, že v spolupráci s kanceláriami Friedrich Ebert Stiftung v Prahe, vo Varšave a v Budapešti bola vypracovaná publikačná séria, ktorá reflektuje aktuálny stav sociálnej demokracie v jednotlivých krajinách V4. Analýzy situácií v Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku nájdete na našej stránke v sekcii "Publikácie".

Venujú sa nasledovným témam:

CZ - From Post-Communist Idealism to Economic Populism. (Ondřej Císař)

SK - Transformation Experiences in Slovakia. Governing Uncertainty. (Darina Malová)

PL - Poland's Political Left: Is There Light Beyond Parliament? (Michał Syska)

HU - The Position of the Hungarian Socialist Party (MSZP) in the Hungarian Political Landscape. (András Bíró-Nagy, Tibor Kadlót)

 
 
Refugees in the Visegrád Countries

Refugees in the Visegrád Countries

Európske vnímanie krajín Vyšehradskej štvorky je v kontexte migračnej a utečeneckej tematiky ovplyvňované aktuálnym, prevažne negatívnym postojom stredoprúdovej politiky jednotlivých krajín. Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s internetovým portálom Social Europe preto oslovili občiansko-spoločenských aktivistov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa buď priamo alebo na advokátskej úrovni zasadzujú za práva utečencov a migrantov, a ponúkli im možnosť verejnej prezentácie ich činností. Rovnako tým dostávajú priestor na vyjadrenie návrhov, ako zapojiť krajiny V4 do hľadania konštruktívnych riešení na úrovni celoeurópskej utečeneckej a migračnej politiky. Má to poukázať na to, že aj vo Vyšehradských krajinách existujú kontaktné osoby, ktoré sa aktívne angažujú za podporu európskeho dialógu a celoeurópske riešenie aktuálnej krízy utečeneckej a migračnej politiky.

Autorky / autori a témy 10 publikovaných príspevkov:

• Milan Nič / Claire Sturm: Solidarity With Refugees Is Not Exclusively Reserved For The “West”, https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/
• Marta Siciarek: Poland: State Neglect In Integrating The ‘Invisible’ Immigrants
• Márta Pardavi: How Hungary Systematically Violates European Norms On Refugee Protection
• Masha Volynsky: The Unresolved Dilemma Of Czech Immigration Policy
• Marek Čaněk: Migrant Workers Can Boost Czech Trade Unions
• Elena Gallová-Kriglerová / Alena H. Chudžíková: Slovak NGOs Ease Migrant Integration Locally But Need Political Support
• Lídia Balogh: The Hungarian Government Is Ultra-Concerned About The Safety Of Women – And Roma…
• Teresa Teleżyńska: An Unexpected Ally: How Business Can Improve Life For Migrants In Poland
• Zuzana Števulová / Martin Rozumek: How To Reform The Common European Asylum System: A View From East-Central Europe
• Zuzana Števulová: Uncovered Frames Of Slovak Migration Policy Responses

Jednotlivé príspevky sa zobrazia kliknutím na nadpis.

Podrobnejšie informácie a prehľad o našej publikačnej sérii nájdete taktiež pod: https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/#
 
 
snimka.png

Overcoming the Shadow Economy

There is a growing global consensus that the secrecy-havens - jurisdictions which undermine global standards for corporate and financial transparency - pose a global problem: they facilitate both money laundering and tax avoidance and evasion, contributing to crime and unacceptably high levels of global wealth inequality.

What can countries do in order to handle these problems?

The following publication by Joseph E. Stiglitz and Mark Pieth delivers answers to the question how to overcome shadow economy.
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 19 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect