Akcie

Pondelok, 27.10.14 | Bratislava

Scenáre vývoja „ukrajinskej“ krízy a možné odpovede EÚ

V spolupráci s RC SFPA a Ministerstvom zahraničných a európskych záležitostí a EurActiv.sk sme 27.10.2014 usporiadali konferenciu “East European...


viac

Nedeľa, 12.10.14 | Šarišské Michaľany

Od segregácie k inkluzívnemu vzdelávaniu

Publikácia vychádza v spolupráci s UNDP a OZ eduRoma pri príležitosti prvého roku iniciatívy v Škole v Šarišských Michaľanoch.


viac

Štvrtok, 10.11.16 | Bratislava

Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z MRK

Dňa 10. novembra 2016 sa konal tretí ročník seminára Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných...


viac

Kríza solidarity: "Kto tu vládne?"

Dňa 7. októbra sa v Bratislave (BISLA) konala verejná diskusia vrámci Krízy solidarity na tému "Kto tu vládne?"


viac

"Kolektívne pracovné právo - Quo Vadis?"

Dňa 7.10. 2014 sa konala vedecká konferencia projektu Friedrich Ebert Stiftung k predstaveniu novej publikácie "Kolektívne pracovné právo". Oblasť...


viac

Konferencia „Cezhraničné dialógy II.“

V nadväznosti na minuloročnú úspešnú konferenciu k regionálnym cezhraničným vzťahom východného Slovenska s Ukrajinou sme v spolupráci s prešovskou...


viac

Nové výzvy práce s mladými odborármi - dôstojná práca

V dňoch 19. - 21.9.2014 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil seminár pre mladých odborárov.


viac

Kultúra sveta práce- Úrazové poistenie a invalidita

Dňa 10.9.2014 sa konala druhá vedecká konferencia projektu Friedrich Ebert Stiftung ,, Kultúra sveta

práce,, pod názvom Úrazové poistenie a...


viac

Proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu v športe

Proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu v športe


viac

Európska únia poľbách do Európskeho parlamentu

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj Zastúpením...


viac

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

Publikácie

Program vlády 2020 - 2024: pohl'ad zl'ava

Alexander Ač, Milan Ftáčnik, Radovan Geist, Daniel Gerbery, Antom Marcinčin, Juraj Marušiak, Patrik Palacka, Brigita Schmögnerová, Daniel Škobla, Monika Uhlerová. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike, 2020<
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB, PDF-File)


Uhlerová, Monika

Koronakríza a odbory na Slovensku

Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti koronakrízy optikou odborov
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (200 KB, PDF-File)


Schulten, Thorsten; Müller, Torsten

Kurzarbeit (kompenzačná dávka pri zníženom príjme) v období koronakrízy

Aktuálne pravidlá v Nemecku a v Európe
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (360 KB, PDF-File)


nach oben