Akcie

Utorok, 30.05.17 - Streda, 31.05.17 | Bratislava

Interkultúrny tréning pre zástupcov a zástupkyňe mimovládnych organizácií a správnych orgánov

Pri kontakte s cudzími kultúrami sú otvorenosť voči inakosti a pochopenie pre špecifiká cudzej kultúry najdôležitejšími schopnosťami pre úspešné...


viac

Štvrtok, 25.05.17 | Bratislava

Viac než len opatrenia sociálnej politiky: Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej perspektívy

Čo majú spoločné rodová nerovnosť a chudoba? Veľa, ako poukazujú výsledky nedávno zverejnenej štúdie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) –...


viac

Piatok, 24.03.17 | Bratislava

EU Stakeholder Brunch – Naberie EÚ v 60tke nový dych?

Európska komisia zverejnila 1. marca Bielu knihu, v ktorej predseda Komisie Jean-Claude Juncker načrtol päť možných scenárov ďalšieho vývoja EÚ do...


viac

Pondelok, 03.04.17 | Bratislava

EU Stakeholder Brunch: Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne výzvy Slovenska

Znečistené ovzdušie a odpady. Na najväčších environmentálnych výzvach pre Slovensko sa na začiatku roka 2017 zhodli Európska komisia aj Ministerstvo...


viac

Piatok, 31.03.17 - Nedeľa, 02.04.17 | Bratislava

Druhá škola VII. cyklu Akadémie sociálnej demokracie

V roku 2017 odštartoval už VII. cyklus Akadémie sociálnej demokracie pre mladých ľudí, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty. Účastníčky a...


viac

Streda, 29.03.17 | Bratislava

Lepšie sa nestať pacientom

Súčasný stav zdravotníctva na Slovensku je dlhodobo diskutovanou témou – či už na legislatívnej alebo spoločenskej úrovni. V rámci sérii podujatí...


viac

Streda, 01.03.17 | Bratislava

Kultúra sveta práce: Spolurozhodovanie v odborárskej praxi

Odborárska prax je kľúčovým prvkom ochrany práv zamestnancov. Jej najdôležitejším nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok je kolektívne...


viac

Utorok, 22.11.16 | Bratislava

V4 and the Future of the EU: A good perspective or a dead end?

Dňa 22. novembra 2016 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave konalo medzinárodné diskusné podujatie na tému Vyšehradskej štvorky a budúcnosti...


viac

Utorok, 15.11.16 | Bratislava

Diskusné podujatie na tému "Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus"

V utorok, 15. novembra 2016 sa v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave konala panelová diskusia, na ktorej sa z feministickej perspektívy...


viac

Pondelok, 27.10.14 | Bratislava

Scenáre vývoja „ukrajinskej“ krízy a možné odpovede EÚ

V spolupráci s RC SFPA a Ministerstvom zahraničných a európskych záležitostí a EurActiv.sk sme 27.10.2014 usporiadali konferenciu “East European...


viac

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

Publikácie

Zamkovský, Juraj; Ftáčnik, Milan

Moderná regionálna energetika potrebuje odborníkov

Odporúčania pre systém prípravy odborných kapacít pre rozvoj udržatel'nej energetiky v regiónoch
Bratislava, 2021

Stiahnuť publikáciu (880 KB, PDF-File)


Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom alebo ako sa deformuje obraz socioekonomickej reality na Slovensku

Ako sa deformuje obraz socioekonomickej reality na Slovensku
Bratislava, 2021

Stiahnuť publikáciu (1,9 MB PDF-File)


Toman, Jozef; Švec, Marek; Rak, Pavol

Pracovné právo v súvislostiach

Jozef Toman, Marek Švec, Pavol Rak. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, 2020<
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (2 MB, PDF-File)


nach oben