13.07.2017

Prečo stredná a východná Európa potrebujú zvýšenie platov?

Radi by sme Vám odporučili publikáciu „Why central and eastern Europe need a pay rise“ od autora Bélu Galgócziho, ktorú zverejnil Európsky odborový...


viac

02.05.2017

Strengthening Social Democracy in the Visegrád Countries

Dávame do Vašej pozornosti, že v spolupráci s kanceláriami Friedrich Ebert Stiftung v Prahe, Budapešti a vo Varšave bola vypracovaná publikačná séria,...


viac

02.04.2017

Transformačné procesy v Českej republike a v Slovenskej republike

Pod nasledovnými odkazmi nájdete dve zaujímavé štúdie, ktoré sa zaoberajú výzvami transformačných a demokratizačných procesov v Česku a na Slovensku...


viac

01.02.2017

Promigračná občianska spoločnosť v krajinách Vyšehradskej štvorky

Radi by sme Vás upozornili na článok našej vedeckej spolupracovníčky Dr. Barbary Tiefenbacher, ktorý je venovaný téme prístupu krajín Vyšehradskej...


viac

01.01.2017

EurActiv: Publikačná séria "EÚ v roku 2017"

Aký politický, ekonomický a sociálny vývoj nám prinesie rok 2017 doma a vo svete? Portál EurActiv pripravil veľmi podrobný prehľad iniciatív,...


viac

13.07.2016

EurActiv: "Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí"

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho...


viac

01.07.2016

Refugees in the Visegrád Countries

Európske vnímanie krajín Vyšehradskej štvorky je v kontexte migračnej a utečeneckej tematiky ovplyvňované aktuálnym, prevažne negatívnym postojom...


viac

02.06.2016

Overcoming the Shadow Economy

There is a growing global consensus that the secrecy-havens - jurisdictions which undermine global standards for corporate and financial transparency...


viac

01.06.2016

A Shared European Home: The European Union, Russia and the Eastern Partnership

The conflict in and around Ukraine has called into question the premises of the EU's Eastern Policy.


viac

23.05.2016

EUROPE CALLING: POLITICS FOR EUROPE. WATCH THE EVENTS OF FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LIVE

Financial crisis, economic crisis, refugee crisis: They are serving as centrifugal forces, polarising Europe and driving it apart. Recently, trust in...


viac
nach oben