01.01.2017

EurActiv: Publikačná séria "EÚ v roku 2017"

Aký politický, ekonomický a sociálny vývoj nám prinesie rok 2017 doma a vo svete? Portál EurActiv pripravil veľmi podrobný prehľad iniciatív,...


viac

13.07.2016

EurActiv: "Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí"

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho...


viac

01.07.2016

Refugees in the Visegrád Countries

Európske vnímanie krajín Vyšehradskej štvorky je v kontexte migračnej a utečeneckej tematiky ovplyvňované aktuálnym, prevažne negatívnym postojom...


viac

02.06.2016

Overcoming the Shadow Economy

There is a growing global consensus that the secrecy-havens - jurisdictions which undermine global standards for corporate and financial transparency...


viac

01.06.2016

A Shared European Home: The European Union, Russia and the Eastern Partnership

The conflict in and around Ukraine has called into question the premises of the EU's Eastern Policy.


viac

23.05.2016

EUROPE CALLING: POLITICS FOR EUROPE. WATCH THE EVENTS OF FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LIVE

Financial crisis, economic crisis, refugee crisis: They are serving as centrifugal forces, polarising Europe and driving it apart. Recently, trust in...


viac

01.05.2016

Solidarity With Refugees Is Not Exclusively Reserved For The “West"

Radi by sme Vás upozornili na článok od autorov Milana Niča a Claire Sturm ohľadom solidarity k utečencom na Slovensku, ktorý vznikol v spolupráci so...


viac

09.03.2016

Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce

Konferencia ako výsledok 5-ročného projektu Kultúry sveta práce v spolupráci s Asociáciou pracovného práva.


viac

02.03.2016

90 rokov Friedrich-Ebert-Stiftung

Spomienka na výročie 2. marca 2015 v Berlíne (v nemčine)

 


viac
nach oben