Pondelok, 21.10.19 - Streda, 23.10.19 | Prešov

10 rokov Východného partnerstva: Úspechy a vyhliadky

Východné partnerstvo je projekt v rámci Európskej susedskej politiky, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné politické a hospodárske prepojenie EÚ so šiestimi partnerskými krajinami východnej Európy a Zakaukazska. Tento projekt EÚ vznikol v roku 2009 a okrem iných je jednou z partnerských krajín aj susedný štát Slovenska - Ukrajina. 10 rokov Východného partnerstva prináša priestor na zhodnotenie súčasnej situácie, výsledkov ako aj vyhliadok do budúcnosti. Preto sa na konci októbra niekoľko odborníkov a odborníčok stretlo v Prešove na medzinárodnej konferencii.

Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia a diskusia o výskumom projekte Inštitútu politológie Prešovskej univerzity s názvom „ Vplyv Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou na slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu“.  Projekt bol zameraný na identifikovanie príležitostí a obmedzení slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce na niekoľkých úrovniach. Prvou je supranacionálna úroveň, t. j. zmeny, ktoré priniesol meniaci sa inštitucionálny rámec pre vzťah medzi Ukrajinou a EÚ v rámci ustanovení Asociačnej dohody. Druhá národná úroveň sa týka príležitostí a obmedzení, ktoré priniesli vládne politiky a vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou a tretia úroveň zahŕňa existujúce postupy slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce uplatňované regionálnymi a lokálnymi subjektami.

Na základe toho bola konferencia rozdelená na 3 panely. V prvom, ktorý bol venovaný desiatemu výročiu Východného partnerstva, bol odborníkmi a odborníčkou zhodnotený súčasný stav a načrtnuté možné scenáre po roku 2020. Druhý panel sa zameral na cezhraničnú spoluprácu na hranici medzi EÚ a Ukrajinou, pričom bol analyzovaný prípad Slovenska, Maďarska a Poľska z národného resp. medzivládneho pohľadu. V poslednej časti sa experti a expertky venovali slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráci z pohľadu regionálnych a lokálnych subjektov.

 Zoznam všetkých panelistov a panelistiek nájdete v priloženom programe v anglickom jazyku.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben