Piatok, 28.09.18 - Nedeľa, 30.09.18

Akadémia sociálnej demokracie 2018 - Košice

V dňoch 21.-23 októbra 2018 sa v Košiciach uskutočnila už tretia škola VIII. cyklu Akadémie sociálnej demokracie. Témou "košickej ASD" bola tentoraz otázka: „Štát vs. trh – sociálna demokracia, verejné služby", ako aj politiky nediskriminácie.

V piatok poobede, ešte pred oficiálnym zahájením tretej školy ASD absolvovalo viac ako dvadsať účastníci a účastníčky akadémie z Čiech a zo Slovenska návštevu sídliska Luník IX a tamojšieho komunitného centra, kde organizácia ETP Slovensko rozvíja svoje aktivity. Účastníkom školy predstavila činnosť ETP riaditeľka Slávka Mačáková. ETP sa rozhodlo svoj mikropôžičkový program, úspešne realizovaný v menších obciach, preniesť aj priamo na sídlisko Luník IX. Diskusia sa teda týkala prvých krokov tohto procesu, ako aj úspechov a najväčších výziev v ňom.

Na večerný program sa skupina presunula napäť do Košíc, kde v priestoroch historickej radnice mesta prebehlo slávnostné zahájenie tretej školy ASD spojené s diskusiou o komunálnej a európskej politike a úlohe mladých ľudí v politike s europoslankyňou a bývalou starostkou najväčšej mestskej časti Košíc Monikou Smolkovou.

Sobotné predobedie akadémie vyplnil blok prednášok, diskusií a skupinových prác k trom zásadným oblastiam verejných politík štátu - systému zdravotníctva, vzdelávania a dôchodkov - kde sa lektori sústredili na zásady a nástroje sociálnodemokratického prístupu k týmto oblastiam. Prvú časť, venovanú systému zdravotníctva, viedol predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay. V druhej časti sa analytik Dávid Martinák z Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR zameral na oblasť vzdelávania a po krátkej prestávke nasledovala časť venovaná princípom a nástrojom sociálno-demokratickej politiky v systéme dôchodkov, ktorú podal riaditeľ Masarykovej demokratickej akadémie Vladimír Špidla.

 

Tak ako po ostatné roky, má práve v "košickej škole" ASD pevné miesto téma (ne)diskriminácie a integrácie rómskej komunity do spoločnosti. Bilanciu 30. rokov riešenia tejto problematiky, najväčšie úspechy ale aj bariéry ozrejmil účastníkom bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Miroslav Pollák.

Po argumentačných a mediálnych tréningoch, ktoré uzavreli pracovnú časť sobotného programu ASD absolvovali účastníci zaujímavú prehliadku ľavicovej kultúrnej politiky, ktorá sa odráža v architektúre Košíc s Michalom Hudákom a večerný program uzavrela diskusia s podpredsedom vlády SR a bývalým primátorom Košíc Richardom Rašim. Otvorená diskusia  sa venovala tak vnútropolitickej agende, príprave strany SMER-SD na prezidentské, európske ale aj najbližšie komunálne voľby, ako aj agende vicepremiéra - konkrétne otázkam efektívneho čerpania fondov EÚ, téme informatizácie a znižovania byrokracie v kontakte občanov a firiem s úradmi, ako aj dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“, ktorý bol v gescii R. Rašiho spracovaný a následne vládou schválený.

Tému politík rodovej nediskriminácie a rovnosti, ktorú účastníci absolvovali v nedeľné predpoludnie, pokryla lektorsky, ako už tradične, riaditeľka odboru rodovej rovnosti MPSVaR SR Oľga Pietruchová.

"Košická škola" ASD svojim intenzívnym programom opäť prispela k naplneniu dlhodobej "misie" tohto projektu, poskytnúť jej účastníkom na jednej strane teoretické, programatické poznatky verejných politík a princípov sociálnej demokracie, ako aj možnosť zdokonaľovať s otestovať si tieto poznatky a argumentačné a prezentačné schopnosti v rámci mediálnych a argumentačných tréningov.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben