27.10.2020

Akadémia mladých odborárov: Nová vláda a jej zmeny na trhu práce

Akadémia je jedinou konštruktívnou platformou pre stretávanie sa mladých odborárov na Slovensku, ktorá zabezpečuje prepájanie mladých odborárov jednotlivých zväzov patriacich pod konfederáciu. Modelom, ktorý sa vytvoril pre efektívnu prácu a stretávanie sa mladých odborárov, rastú nie len ich osobné kompetencie, ale aj sa posilňujú štruktúry odborov ako takých.

 

Foto: FES

Foto: FES

Akadémia mladých odborárov a odborárok na tému „Nová vláda a zmeny na trhu práce“ vytvorila mladým členom a členkám odborov možnosť premýšľať a diskutovať o krokoch vlády po nástupe pandémie, o problémoch zamestnancov a zamestnankýň v podnikoch, o pripravovanej novele zákonníka práce ale aj o samotnom postavení a úlohe odborov v spoločnosti.

Renomovaní referenti a referentky či už z UCMB BB Marek Švec a CELSI Mária Sedláková, ale aj samotní funkcionári z podnikov, poskytli kvalitné teoretické, ale aj praktické poznatky na odborárske témy ako nábor členov, mobilizácia členskej základne, potreba sociálneho dialógu a význam odborov.

Za prítomnosti podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho (mimochodom tiež absolventa FES Akadémie sociálnej demokracie) a viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej dostali účastníčky a účastníci príležitosť diskutovať aj o aktuálnej situácii na politickej scéne s dôrazom na pripravované legislatívne zmeny týkajúce sa odborov. Mladí odborári a odborárky opäť dokázali, že v nich máme obrovský potenciál, chuť pracovať a záujem chrániť postavenie a práva zamestnancov.

Video

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben