Piatok, 15.12.17 | Bratislava

Ako pochopiť euroskepticizmus - medzinárodná konferencia

Aké sú príčiny negatívnych nálad občanov členských krajín EÚ voči únii a aké sú možnosti tomuto trendu čeliť - nájsť odpovede na tieto otázky bolo cieľom projektu CODES („Comprehending and Debating Euroscepticism“), ktorého zistenia boli prezentované na konferencii za účasti zástupcov šiestich krajín, zúčastnených na projekte.

Medzinárodná konferencia "How to comprehend Eurosceticism" (Ako porozumieť euroskepticizmu) v rámci CODES-projektu (Comprehending and Debating Eurosceptism), ktorého cieľom bolo zmapovať euroskeptické postoje v šiestich členských krajinách únie (Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko), analyzovať ich príčiny a pokúsiť sa nájsť odpovede na tento silnejúci trend.

V rámci projektu, realizovaného v kooperácii partnerov z menovaných 6 členských krajín - za Slovensko Univerzity Komenského v Bratislave, boli na základe terénneho výskumu, hĺbkových rozhovorov a workshopov s 400 respondentmi a lokálnymi aktérmi definované príčiny pozitívneho obrazu únie (štyri slodoby EÚ, predovšetkým voľnosť pohybu a práce), ako aj dôvody negatívneho názoru na EÚ (fondy EÚ ako  zdroj korupcie, migračná kríza a neschopnosť vlastnej ochrany, pocit "druhotriednynch" občanov) medzi občanmi týchto krajín.

V prvom paneli konferencie s názvom "Viniť Európu?" v úvodnej prezentácii Simona Guerra z Univerzity v Leicestri na príklade kampane pred britským referendom o vystúpení krajiny z EÚ preukázala, ako pôsobili emócie vo vzťahu k EÚ na výsledok referenda. Následne v rámci diskusie v paneli bývalý minister zahraničných vecí Edurard Kukan prezentoval pohľad na vlnu euroskepticizmu z pozície poslanca Európskeho parlamentu, Klára Rundová, zástupkyňa šéfa Zastúpenia Európskej komisie v SR prezentovala postupy a prácu komunikačnej skupiny EK pri vyvracaní rôznych mýtov ohľadne EÚ, Cornelius Adebahr z Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku odpovedal na otázku, prečo je stredná Európa dôvodom na euroskepticizmus Nemcov a Rakúšanov a Pavol Baboš z Univerzity Komenského a spoluautor štúdie prezentoval jej hlavné zistenia.

V druhom paneli s názvom "Viniť politikov?" sa bývalý veľvyslanec SR vo Veľkej Británii Miroslav Wlachovsky venoval roli a reakcii inštitúcií na negatívne nálady ľudí voči EÚ, Christiana Weidel z Rakúska zdôraznila vplyv národných politických aktérov na tvorbu euroskeptických nálad, Antoaneta Dimitrova z Univerzity v Leidene (Holandsko) poukázala na ekonomciké a politické dôsledky príliš rýchleho rozširovania EÚ práve v smere odporu voči európskej integrácii a Lubomir Vassilev z Bulharska sa venoval práve fenoménu pocitu "druhoradého občana" EÚ. Ako spoludiskutujúci v paneloch vystúpili aj Darina Malová a Erik Láštic z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave.

Vysoká účasť na podujatí potvrdila, že téma vzťahu občanov voči EÚ, jeho problémov, ale aj východísk a príležitosti do budúcnosti, zaujíma nemalé množstvo ľudí prevažne mladšej až strednej generácie.

V prílohe nájdete pozvánku, program a agendu konferencie ako aj diskusný dokument, ktorý vypracovali Pavol BabošAneta Világi. Viac informácií o samotnom projekte CODES nájdete na dole uvedenej internetovej stránke.

Partneri projektu: Univerzita Komenského v Bratislave, EuroPolicy, Euractiv

Miesto konania: Austria Trend Hotel, Bratislava

Kontaktná osoba: Robert Žanony

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben