20.11.2020

Analýza odpadového hospodárstva v ôsmich najväčších mestách Slovenska

Slovenská republika patrí z pohľadu odpadového hospodárstva do dvoch skupín: na jednej strane jej obyvatelia tvoria podpriemerné množstvo odpadov na obyvateľa, na strane druhej patrí medzi krajiny s najnižšou mierou triedenia a recyklácie odpadov.

V analýze z dielne FES, zastúpenie v SR a Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku sa pozrieme na súčasný stav odpadového hospodárstva v ôsmich najväčších mestách Slovenska - Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

Aby sme si vedeli predstaviť, kam by malo odpadové hospodárstvo smerovať, vybrali sme príklady z praxe zo zahraničia, Amsterdam, Ľubľana a Viedeň, ktoré môžu byť pre nás inšpiratívne.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben