30.04.2020

Analýza Proforum, FES-SK: „Program vlády 2020 - 2024: Pohľad zľava“

Programové vyhlásenie vlády označil predseda vlády Igor Matovič ako “najambicióznejší plán na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii”.

„Bolo by to nepochybne žiadúce. Do akej miery tento dokument naznačuje  „zmenu k lepšiemu“ a v prospech koho, sa pokúsili zhodnotiť autori tejto analýzy“, uvádzajú editori e-publikácie „Program vlády 2020 - 2024: Pohľad zľava“, bývalá ministerka financií SR Britiga Schmögnerová a bývalý minister školstva SR a bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik v jej závere.

Ambíciou organizácií Progresívne fórum a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR bolo poskytnúť verejnosti analytický, odborne fundovaný a hodnotiaci pohľad na program nastupujúcej vlády zo stredo-ľavých, sociálnodemokratických či progresívnych pozícií. 

To sa podarilo. Tím desiatich autorov/iek s nespochybniteľnou expertízou v oblastiach ekonomiky a financií, zahraničnej a európskej politiky, demokracie a právneho štátu, zdravotníctva, vzdelania, informatizácie, trhu práce, životného prostredia a klímy, rómskej integrácie či regionálneho rozvoja v tejto e-publikácii poskytuje svoj pohľad na program novej vlády. 

Niekde je to pohľad kritický: „boj s korupciou, ktorý zohral kľúčovú úlohu v kampani pre víťaza volieb, nemá v PVV až také prominentné miesto, akoby si zaslúžil. Obsahuje efektné heslá, ale menej konkrétnych riešení, akoby sa predvolebná kampaň neskončila ani po voľbách“. Rovnako ale oceňuje vládny program v častiach, kde je to na mieste: „časti programu, ktoré sa týkajú reformy justície a legislatívneho procesu vyvolávajú opatrný optimizmus. Sú vypracované na vysokej profesionálnej úrovni. Môžu priniesť zlepšenie vymáhateľnosti práva, čo bude prospešné pre najširšiu časť spoločnosti.“ Predovšetkým je to ale pohľad striktne vecný a odborne podložený.

Dokument bol v neposlednom rade tvorený s presvedčením, že v politickej kultúre, ktorá je čoraz viac vyplňovaná osobnými útokmi a výkrikmi na sociálnych sieťach je potrebné stále, opakovane a neustále vracať politickú diskusiu do vecnej roviny riešení reálnych problémov krajiny a jej ľudí. Pretože osobné útoky a statusy na sociálnych sieťach sami o sebe ešte nikdy život ľudí nezlepšili.

Záujemcom o pohľad na to, aký potenciál má vládny program v jednotlivých oblastiach prispieť k zlepšeniu života väčšiny ľudí na Slovensku - čo je podstata stredo-ľavej politiky v zmysle hesla „pre väčšinu, nie pre vyvolených“ - preto ponúkame nasledujúcu e-publikáciu: 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben