Štvrtok, 26.10.17 | Bratislava

Bezpečnostné záujmy EÚ: Aký je súčasný stav a budúci vývoj?

Je nesporné, že bezpečnostné prostredie Európskej únie aktuálne prechádza mnohými zmenami. Napriek rozličným výzvam, ktorým Únia čelí, je však dôležité, aby si EÚ aj naďalej dokázala zachovať úlohu garanta bezpečnosti a snažiť sa o zmiernenie rôznorodých konfliktov.

Aj Slovensko ako členský štát sa aktuálne intenzívne venuje prispôsobeniu svojej národnej bezpečnostnej stratégie. S cieľom analyzovať, ktoré bezpečnostné témy najviac rezonujú na celoeurópskej úrovni a definovať základné stratégie k riešeniu najpálčivejších aktuálnych problémov, sme dňa 26. októbra spoločne so Slovak Foreign Policy Association a Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava organizovali diskusné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo početné množstvo záujemcov – predovšetkým študentov Ekonomickej univerzity.

Sme veľmi radi, že pozvanie na toto podujatie prijal predseda Výboru pre obranu a poslanec nemeckého Bundestagu Hans-Peter Bartels, ktorý svojou expertízou obohatil diskusiu so slovenskými odborníkmi pre bezpečnostnú politiku a riaditeľkou zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v Českej a Slovenskej republike, Anne Seyfferth. Slovenské bezpečnostné záujmy v kontexte celoeurópskych zúčastneným priblížili: Tomáš Kozák z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Dušan Fischer zo Slovak Foreign Policy Association a Samuel Goda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tešíme sa, že sa podujatia zúčastnil vysoký počet záujemcov a že téma bezpečnostnej politiky nachádza takú odozvu medzi mladými študentmi. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben