Cezhraničný dialóg medzi východoslovenským regiónom a Zakarpatskou Ukrajinou

Očakávaný podpis Asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou na summite vo Vilniuse bude mať významný vplyv na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi VÚC Prešov a Košice na slovenskej strane a Zakarpatskou oblasťou na ukrajinskej strane.

Zmeny obsiahnu mnohé oblasti života, dajú sa očakávať značné posuny vo sfére ekonomickej, sociálnej aj spoločenskej. V spolupráci s prešovskou kanceláriou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Prešovskou regionálnou kanceláriou SOPK sme pripravili 10. októbra vo Veľkom Šariši prvé podujatie, na ktorom boli za veľkého záujmu širšej odbornej verejnosti z regiónu prediskutované nové možnosti spolupráce, ale aj očakávania či obavy spojené s asociačným procesom. Vzhľadom na dobrú odozvu v regióne chceme na túto pilotnú akciu nadviazať v budúcich rokoch ďalšími stretnutiami.

V prílohe program Cezhraničných dialógov a správa k obsahu a priebehu rokovaní, ktorú spracoval V. Benč z SFPA Prešov.

Miesto konania:   Veľký Šariš

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben