Utorok, 27.11.18 | Bratislava

Diskusia: „Prežije eurozóna? Čo pre to urobiť?“

O stave, v akom sa dnes eurozóna nachádza, o jej systémových deficitoch aj aktuálnych problémoch a prognóze jej ďalšieho vývoja sa v diskusii s Brigitou Schmögnerovou z Progresívneho fóra 27.11.2018 na pôde Paneurópskej vysokej školy zhovárali Ivan Šramko, predseda Rady rozpočtovej zodpovednosti SR, Aleš Chmelař, bývalý štátny tajomník pre európske záležitosti Českej republiky a Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Počas verejnej diskusie  mali účastníci možnosť vypočuť si príspevky viacerých odborníkov.  Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér NBS Ivan Šramko vyjadril skepsu ohľadne postupu Európskej únie pri zavádzaní ďalšieho kľúčového piliera bankovej únie, ktorým je európska ochrana vkladov založená na spoločnom európskom ručení za vklady. Kritické hlasy sa ozývajú najmä zo severských krajín, ktoré prejavujú zjavnú neochotu voči tomuto kroku.  Pochybnosti ohľadne výraznejšieho pokroku v dobudovaní bankovej únie potvrdil aj Aleš Chmelař. Diskusia sa ďalej dotkla témy narastajúceho napätia medzi severom a juhom eurozóny, na ktorom stavia aj anti-európsky populizmus, silnejúci ako v severských, tak aj v južných členských štátoch Európskej únie.  Moderátorka Brigita Schmögnerová v diskusii zdôraznila aj kontraproduktívnosť politiky úspor, ktorú eurozóna nasadila ako odpoveď na dlhovú krízu a ktorá je príčinou rastu radikalizmu a protestných hnutí v celom rade krajín. V reakcii na to Ivan Šramko uviedol, že samozrejme platí, že štát má podporovať ekonomiku vo fáze recesie, ale môže tak robiť len vtedy, ak si v čase rastu vytvoril rezervy. Problémom však je, že rezervy štáty minuli na záchranu bánk, teda na záchranu krízy, ktorú nespôsobilo vysoké zadlženie štátov, ale zlé rozhodnutia a zlá politika finančného sektora. Témou diskusie bola aj aktuálna rozpočtová situácia v Taliansku, resp. aktuálny  spor talianskej vlády a Európskej komisie ohľadne ďalšieho zadlžovania Talianska. V tejto súvislosti  prezentoval I. Šramko silne kritický názor na rozpočtové plány talianskej vlády, avšak diskutujúci sa zhodli, že očakávajú istú formu kompromisu z oboch strán, Európskej komisie aj Talianska. 

Videozáznam celej diskusie môžete nájsť pod textom.

 

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben