Streda, 28.11.18 - Streda, 28.11.18 | Bratislava

Diskusia: „Sme pripravení na nástup robotov?“

Fenomén digitalizácie a robotizácie ekonomiky vyvoláva v spoločnosti protikladné reakcie. Oproti technopesimizmu, ktorý sa obáva straty pracovných miest v dôsledku automatizácie a robotizácie práce, stojí názor viac optimistický, ktorý tvrdí, že vždy sa našli nové možnosti zamestnania ľudí a inak to nebude ani teraz. Téme digitalizácie a robotizácie ekonomiky, ktorou bude významne postihnutá aj slovenská ekonomika, sa venovala aj verejná diskusia s názvom „Sme pripravení na nástup robotov?“, ktorú 28.11.2018 spoločne s občianskym združením Progresívne fórum (Proforum) zorganizovalo FES SK. Do diskusie, ktorú moderovala bývalá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová z Progresívneho fóra, sa zapojili Vladimír Špidla, riaditeľ Masarykovej akadémie a bývalý eurokomisár a predseda vlády SR, Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR a Dávid Martinák, analytik z Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ

Vladimír Špidla v úvode diskusie prezentoval prognózu, podľa ktorej sa celkový objem ľudskej práce sa v dôsledku digitalizácie zmenší a prirodzene sa zmení aj charakter vykonávanej práce. Zdôraznil však súčasne kľúčovú úlohu politiky pri tomto procese a to v tom zmysle, aby táto zmena prebehla ľudsky znesiteľným spôsobom pre spoločnosť. V reakcii na to Monika Uhlerová uviedla, že podľa jej názoru práca nezanikne, ale zmení sa jej štruktúra a zdôraznila fakt, že tento proces postupne prebieha už teraz. Ako príklad z praxe uviedla spoločnosť IKEA Components, v ktorej automatizácia logistiky vyvolala, nie zánik ale naopak vznik nových pracovných pozícií najmä operátorov a IT technikov. Dávid Martinák spomenul, že automatizácia spôsobuje polarizáciu trhu práce, čo je dnes možné vidieť najmä vo vyspelých krajinách. Diskutujúci zdôraznili aj fakt, že vzdelávací systém by mal reflektovať potreby trhu práce.  V tejto súvislosti Monika Uhlerová spomenula fakt, že úlohou škôl by malo byť formovanie adaptabilných a flexibilných absolventov, ktorí budú schopní reagovať na rýchlo sa meniace podmienky trhu práce. Dávid Martinák vo svojom príspevku zdôraznil aj naliehavú potrebu úpravy nárokov na vzdelávanie na Slovensku, pričom vyzdvihol predovšetkým potrebu celoživotného vzdelávania, ktorému sa v súčasnosti na Slovensku venuje nedostatočná pozornosť. Vladimír Špidla podotkol, že štvrtá priemyselná revolúcia, ako sa niekedy zvykne označovať prebiehajúci proces zmien spôsobených automatizáciou a digitalizácie, je aj revolúciou spoločenskou, keďže zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti.

Venovať sa problematike digitalizácie a automatizácie pracovného sektora je na Slovensku mimoriadne dôležité. Veď, ako uviedol aj Vladimír Špidla, prognózy ukazujú, že slovenský pracovný trh bude digitalizáciou enormne ovplyvnený a to najmä z dôvodu jeho vysokej priemyselnej štruktúry a pracovných miest s nižšou pridanou hodnotou a nižšou mierou sofistikácie, ktoré sú automatizácie najviac zasiahnuté.  

Pre záujemkyne a záujemcov, ktorí by sa o téme chceli dozvedieť viac, ponúkame videozáznam z celej diskusie.

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben