Piatok, 15.02.19 | Bratislava

EU Coalition Explorer 2018

Na začiatku roka, v ktorom sa v Eurovoľbách bude rozhodovať o ďalšej podobe EÚ, zorganizovalo Friedrich-Ebert-Stiftung v spolupráci s portálom EurActiv podujatie, na ktorom bol predstavený unikátny nástroj mapovania a analýz spojenectiev a koalícií medzi členskými štátmi EÚ. Aktualizované výsledky prepracovaného online nástroja EU Coalition Explorer priblížila odbornému publiku na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 15.2.2019 vedúca berlínskej kancelárie ECFR (European Council for Foreign Relations) Almut Möller. Odborný pohľad v kontexte slovenských reálií do diskusie vniesla Oľga Gyárfášová, riaditeľka Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK.

EU Coalition Explorer mapuje a analyzuje spojenectvá a spoluprácu, jej intenzity a tematické zameranie medzi členskými krajinami EÚ prostredníctvom rozhovorov s expertmi a expertkami, ktorí disponujú odbornými poznatkami o tvorbe európskej politiky jednotlivých štátov. Následne spracované dáta poskytujú jedinečný obraz, ktorý sa nedá získať ani z prieskumov verejnej mienky, ani z odčítania hlasovaní v Rade EÚ. Ako upozorňuje Almut Möller, je to najmä o vnímaní jednotlivých krajín.

Spracované dáta ukazujú, že Slovensko hľadá spojencov najmä v krajinách s geograficky blízkou polohou. Silný recipročný vzťah medzi Slovenskou a Českou republikou sa ukazuje ako jeden z najvýraznejších bilaterálnych vzťahov v súčasnej Európe. Ďalšie krajiny, na ktoré sa Slovensko obracia hneď za Českom sú zostávajúce krajiny Vyšehradskej štvorky – Poľsko a Maďarsko. Zdieľané záujmy mimo V4 Slovensko vidí v Nemecku, Slovinsku a Rumunsku. Naopak platí, že Slovensko kontaktujú okrem krajín regiónu V4, ktoré vnímajú Slovensko ako svojho spojenca najčastejšie, tiež Rakúsko Slovinsko, Chorvátsko a Bulharsko. Zo spracovania dát takisto vyplýva, že sila spojenectva medzi východnou a západnou časťou EÚ po roku 2016 zoslabla, či, že najviac frustrujúcou krajinou pre ostatných členov EÚ je Maďarsko.

 

Viac informácií o výsledkoch online nástroja EU Coaliton Explorer 2018, najmä z pohľadu Slovenska, nájdete v priloženom článku šéfredaktorky portálu Euractiv Zuzany Gabrižovej, ktorá piatkové podujatie moderovala.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben