Štvrtok, 10.10.19 | Bratislava

Fórum o integrácii 2019 - Mestá a cuzdinci

15 panelistov a panelistiek a desiatky odborníkov a odborníčok na integračné politiky sa v októbri stretli na ďalšom ročníku "Fóra o integrácii", tento rok s názvom: "Mestá a cuzdinci".

Na slovensku žije viac ako 130 tisíc cudzincov a ich počet neustále rastie, preto je potrebné hovoriť o tom, ako má vyzerať aktívna a efektívna integračná politika, nástroje na zapájanie cudzincov do života našej spoločnosti, aké má byť legislatívne a administratívne prostredie, aby naše spolužitie fungovalo. Za týmto účelom bolo tohtoročné integračné fórum rozdelené do troch panelov, ktoré sa venovali aktuálnym otázkam integrácie cudzincov na Slovensku, rovnako pracovnej migrácii, ktorá je čoraz aktuálnejšou témou, presadzovanou najmä zo strany zamestnávateľov, ako aj otázkam financovania inegračných politík.

Samostatný blok bol vyčlenený téme komunikačných naratívov, ale aj predsudkov a spoločenských nálad voči migrácii a integrácii cudzincov. Okrem prezentácie analýzy Friedrich Ebert Stiftung, vyhodnocujúcej integračné naratívy v online-priestore v európských krajinách ako aj prieskumu verejnej  mienky o vnímaní cudzincov na Slovensku vystúpil v samostatnom bloku popredný expert na integráciu z Rakúska, sociológ Kenan Gungôr. Vo svojej prednáška a následnej diskusii sa venoval hlbším socio-psychologickým príčinám a motívom postojov či už väčšinovej verejnosti, ale aj cudzincom vo vzťahu k spolunažívaniu v našich krajinách, ktoré sú sčasti prirodzené a treba s nimi pracovať práve premyslenými integračnými politikami, ale ktoré sú samozrejme aj veľmi ľahko politicky inštrumentalizovateľné.

 V prvom bloku fóra na úvod Barbora Meššová, riaditeľka Ligy za ľudské práva, prezentovala priebežné výsledky aj ďalšide výzvy projektu Kapacity: integrácia cudzincov v mestách: situácia, potreby a výzvy. Okrem ďalších rečníkov a rečníčiek v tomto bloku vzťah imigrácie a kriminality, aj mýty spojené s touto tému a reálnu skúsenosť opísal prezident katalánskeho kolégia kriminológov Daniel Limones Silva.

K téme pracovnej migrácie a jej dopadom nielen na sociálny dialóg, ale aj na potrebu začleňovania prichádzajúcich pracovníkov z krajín mimo EÚ do života spoločnosti sa vyjadrili predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský. Poznatky a skúsenosti zamestnávateľa firmy - cudzinca pôsobiaceho na našom pracovnom trhu prezentoval He Hguyen zo spoločnosti prevádzkujúcej reštauráciu Bamboo v Bratislave.

Finančným nástrojom integračných politík, ale aj ich evaluácii sa v poobednajšom panely venovali Giacomo Manca z organizácie European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Eva Kovaľová z Ministerstva vnútra SR a Ondřej Valenta zo Združenia pre integráciu a migráciu ČR (SIMI).

V priebehu konferencie ale aj v rámci večernej verejnej diskusei v LabCafe prezentovali svoje osobné skúsenosti cudzincov, žijúcich, študujúcich alebo pracujúcich na Slovensku Yaroslav Lysenko z Ukrajiny, študujúci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Marshal Pandya, Trnavčan z Indie. Napokon svoje životné skúsenosti zo svojej domovskej krajiny, Afganistanu, o živote pod nadvládou Talibanu, a takisto o často náročnom procese začleňovania do rakúskej spoločnosti prezentoval Baktasch Jami, dnes žijúci vo Viedni.

Fórum o integrácii aj tento rok prinieslo mnoho poznatkov a postrehov v oblasti, ktorá je  čoraz prirodzenejšou súčasťou našho spoločenského života. Preto je v našom spoločnom záujme, aby sme ju ako krajina zvládli tak, aby sa nestala našim ďalším problémom, ale aby sme z nej čerpali a posunula nás dopredu.

Mnohé z prezentácií hostí, odborníkov a odborníčok fóra si môžete pozrieť a stiahnuť pod článkom Ligy za ľudské práva, ktorá je už viacročným hlavným organizátorom podujatia.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben