Fórum o integrácii 2020

Každoročné Fórum o integrácii, ktoré realizuje Liga za ľudské práva s podporou FES-SK ako konferenciu odbornej komunity k aktuálnym otázkam integrácie cudzincov na Slovensku, sa tento rok konala v netradičnom online-formáte.

V prvom paneli si bezmála 70 účastníkov vypočulo prezentácie o dobrých príkladoch praxe aj výzvach migračných a integračných politík zo Slovenska a Česka. Riaditeľka Ligy za ľudské práva Barbora Meššová predstavila analýzu migračnej, azylovej a integračnej politiky SR, o aktuálnych otázkach pracovnej migrácie hovorila vedúca úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR Zuzana Vatraľová, Málka Sýkorová z Magistrátu mesta Košice predstavila webstránku mesta pre cudzincov, Zuzana Hradská Lacková predstavila Koncepciu sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja, zameranú na cudzincov, Monika Žilková z organizácie Pokoj a dobro priblížila fungovanie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN v Nitre, prvú mestskú stratégiu integrácie cudzincov v meste Brno a projekty mesta pre rozvoj interkultúrnej prace a integrácie cudzincov na pracovnom trhu predstavila poradkyňa Magistrátu mesta Brno Lenka Šafránková Pavlíčková a napokon Markéta Štefková z Filozofickej fakulty UK hovorila o možnostiach využitia komunitného tlmočenia pre integráciu cudzincov v mestách a Alena Holka Chudžíková z CVEKu predstavila projekt na výskum bariér a nástrojov integrácie cudzincov.

 

V poobednom, zahraničnom paneli hostia z Nemecka, Ali Can a Aziz Bachouri, Dani de Torres zo Španielska a Will Gogerty z Veľkej Británie hovorili o občianskych aj mestských projektoch interkultúrneho dialógu, zapájania cudzincov do verejných politík, odbúravania predsudkov a dlhodobého budovania vzájomnej dôvery, o správnych aj nesprávnych komunikačných postupoch v boji proti falošným informáciám, naratívom a obrazom o cudzincoch a napokon o politikách integrácie cudzincov na pracovnom trhu.

 

Dlhý rad rečníčiek a rečníkov s následnými diskusiami bol iste náročným programom pre online-formát odbornej konferencie typu Integračného fóra. Na druhej strane aj viaceré reakcie účastníkov potvrdili, že bolo správne ho napriek obmedzeniam pandémie Covid-19 zrealizovať, pretože výzvy a potreby Slovenska v oblasti politík integrácie cudzincov, či už do pracovného trhu, občianskej spoločnosti či bežného života ani v čase korona-pandémie nespia.

Viac informácií z priebehu fóra nájdete tu: HRL

Z oboch panelov bude vyhotovený videozáznam. 

Foto: Liga za ľudské práva/Human Rights League  

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben