Štvrtok, 11.04.19 - Piatok, 12.04.19 | Beladice

Fórum: Spoločne o bezpečnosti a obrane

V dnešnom multipolárnom svete, v ktorom - na rozdiel od sveta multilaterálneho - platia čoraz menej pravidlá a dohody a rôzni aktéri sa snažia presadiť svoje záujmy výlučne na báze svojej sily - ekonomickej, vojenskej, informačnej a inej, rastie význam obrany a bezpečnosti. A pre menšie krajiny, akou je aj Slovensko, v prvom rade obrany kolektívnej - tzn. v rámci transatlantických a európskych spojenectiev.

Aj to bola jedna z myšlienok, ktorú na otvorení tohtoročného fóra "Spoločne o obrane a bezpečnosti" prezentoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Okrem ministra a bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý načrtol víziu tesnejšej integrácie EÚ predovšetkým v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti, vystúpilo a diskutovalo počas dvojdennej konferencie viac ako 70 predstaviteľov/-iek širšej bezpečnostno-politickej komunity, štátni tajomníci rezortov zahraničia a obrany, poslanci a poslankyne NR SR, zástupcovia štátnej, akademickej aj komerčnej sféry okrem iných aj o témach inovácií v obranných spôsobilostiach SR, či potrebe jednotnej komunikácie témy obranno-bezpečnostného ukotvenia SR v transatlantických štruktúrach. Podnetné a odborné diskusie opätovne potvrdili, že práca a napredovanie v bezpečnostných a obranných otázkach bude ľahšie realizované spoločne, so zapojením všetkých relevantných aktérov bezpečnostnej komunity. Preto sme radi podporili tento projekt realizovaný Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku (SSPI) a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá bude napomáhať k vytvoreniu politického a celospoločenského konsenzu o prioritách slovenskej obrany a bezpečnosti.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben