Streda, 23.05.18 - Štvrtok, 24.05.18 | Košická Belá

Hrdinovia sociálnej inklúzie

Zamestnanci a zamestnankyne úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na východe Slovenska, ktorých hlavnou misiou je v priamom kontakte s ľuďmi zo znevýhodnených komunít – prevažne z rómskych komunít – pracovať na ich zaradení či už na trh práce alebo spoločnosti ako takej, trávia aj viac ako polovinu ich pracovného času administratívou.

V Košickej Belej sa v priebehu mája stretli hrdinovia práce so zapájaním ľudí z rómskych komunít do našej spoločnosti. Odborníci z ETP Slovensko hľadali spolu so 60 zamestnancami a zamestnankyňami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spôsoby, ako zapojiť čo najviac z ešte stále cca. 200 000 prevažne dlhodobo nezamestnaných ľudí na trh práce.

Hovorilo sa o generačnej chudobe – v kontraste s pre väčšinu oveľa ľahšie pochopiteľnejšou situačnou chudobou – a jej ničivom dopade na vzory správania a schopnosť pochopiť požiadavky majoritnej spoločnosti, ale aj na „našu“ schopnosť pochopiť samotnými Rómami nezavinené vlastné obmedzenia. Diskutovalo sa o inštitucionálnom informačnom chaose, s ktorým sú títo ľudia konfrontovaní, kedy často niečo iné počujú od úradov práce, iné od starostu či zamestnávateľov. Takisto o náročnosti nachádzania spoločného jazyka vo vzájomnej komunikácii, samozrejme o predsudkoch, aj o pocite nevďačnosti, ktorý pracovníčky úradov práce často zažívajú, ale aj o mnoho pozitívnych príkladoch, z ktorých sa treba poučiť. Napriek enormnej náročnosti ich práce – a absolútne neadekvátnom mzdovom ohodnotení – nebolo však z pracovníčok úradov práce cítiť bezradnosť ani rezignáciu, ale vôľu, ako veci zlepšiť.

Partneri projektu: ETP Slovensko

Miesto konania: Košická Belá

Kontaktná osoba: Robert Žanony

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben