Konferencia k priemyselnej bipartite

Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR na strane zamestnávateľov a

Integrovaný odborový zväz, Odborový zväz KOVO, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

na strane odborových združení

v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung - zastúpenie v SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu pod názvom „Význam a miesto bipartity v sociálnom dialógu“.

Hlavnými témami sú nielen možnosti správneho a efektívneho fungovania sociálneho partnerstva na príkladoch zo zahraničia, ale aj jej sekundárne zameranie a to na inovácie, vedu a výskum, zodpovedné podnikanie, dlhodobú udržateľnosť verejných financií a iné.

Cieľ akcie:   Cieľom konferencie je objasniť význam a úlohu bipartity v sociálnom dialógu a získať informácie o skúsenostiach s fungovaním bipartity v zahraničí

Partner projektu:   OZ KOVO

Miesto konania:   Bratislava, Hotel Sorea Regia

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben