Utorok, 23.10.18

Konferencia: „Rola OBSE pri riešení konfliktu na východnej Ukrajine"

V závere októbra usporiadal náš dlhoročný partner Slovak Foreign Policy Association v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a SlovakAid expertný seminár s názvom „Role of the OSCE in managing the crisis in Eastern Ukraine: lessons learned and prospects“.

Hlavným cieľom konferencie bola identifikácia potenciálu OBSE pri riešení konfliktu na Ukrajine a snaha nájsť spôsob, ako zlepšiť súčasnú nevyhovujúcu humanitárnu situáciu v tejto oblasti. Utorkové stretnutie prinieslo množstvo podnetných nápadov ako, čo i len o kúsok, zlepšiť súčasnú situáciu  na východe krajiny.  Počas nadchádzajúceho predsedníctva v OBSE čaká slovenskú diplomaciu neľahká úloha nielen prinavrátenia dôvery medzi účastnícke krajiny, ale aj pomôcť nájsť politickú vôľu u kľúčových aktérov na riešenie ozbrojeného konfliktu na našich hraniciach.

Otázke úlohy OBSE pri riešení konfliktu na východe Ukrajiny sa vo viacerých paneloch venovali odborníci zo Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska. Medzi nimi boli aj riaditeľ SFPA A. Duleba, W. H. Hill z Kennan Institute of Wilson Center, zástupca riaditeľa Centra pre súčasnú politiku O. Ignatov, ktorí v prvom panely hovorili o otázke existujúceho formátu dohôd medzi aktérmi konfliktu a o tom, ako zosúladiť tieto už existujúce medzinárodné dohody s aktivitami OBSE. V druhom panely okrem iných vystúpili šéf Centra OBSE pre prevenciu konfliktov M. Peško, zástupca Slovenskej republiky pri OBSE vo Viedni R. Boháč, či predseda Nadácie výskumu bezpečnosti vo Východnej Európe M. Khylko. V tretej časti sa k téme OBSE vo vzťahu k trilaterálnej kontaktnej skupine v Minsku vyjadrili aj jeden z jej ukrajinských reprezentantov Y. Marchuk, S. Utkin z Ruskej akadémie vied a člen Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier v Európe Thomas de Waal.

Bezpochyby bude vývoj konfliktu na východe Ukrajiny jednou s tém budúcoročného slovenského predsedníctva OBSE, preto sme veľmi radi podporili podujatie, ktoré prispelo k zintenzívneniu dialógu aktérov tohto „zamrznutého konfliktu“.  

Foto © SFPA

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben