Pondelok, 09.04.18 | Bratislava

Kvalitné a nesegregované vzdelanie pre rómske deti

Pracovať na tom, aby mali rómske deti v čo najväčšej miere zabezpečené ich právo na nesegregované a kvalitné vzdelanie, to je úsilie, v ktorom FES na Slovensku podporuje – už päť rokov – občianske združenie eduRoma. Pretože lepšie uplatnenie rómskych detí a mládeže v živote je nielen v ich vlastnom záujme, ale v záujme celej spoločnosti.

9. apríla sme sa stretli s našimi priateľmi z eduRoma a ich partnerskými organizáciami, s cieľom spojiť v tomto úsilí sily a definovať priority na tento rok. Tou hlavnou témou je príprava zavádzania povinnej jednoročnej predškolskej dochádzky pre všetky deti na Slovensku. Ako ju zaviesť tak, aby sa v nej rómske deti „nestratili“, aby naozaj prispela k ich lepšej pripravenosti a úspešnému zaradeniu do siete základných škôl? To je úloha, na ktorej budú rómske vzdelávacie MNO tento rok intenzívne pracovať. A my ich v tom budeme ďalej podporovať.

Partneri projektu: eduRoma

Miesto konania: Bratislava

Kontaktná osoba: Robert Žanony

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben