Piatok, 21.06.19 - Nedeľa, 23.06.19 | Banská Bystrica

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu

Nárast extrémistických a protidemokratických síl je aj v kontexte Slovenska jedným z najnebezpečnejších javov súčastnosti. Tento trend je podporovaný predovšetkým určitým posunom v mysliach ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov túžia po poriadku a silnej ruke ako odpovedi na mnohopočetné výzvy dnešnej doby. Podobné autoritárske postoje, ktoré idú ruka v ruke s xenofóbnymi prejavmi voči rôznym menšinám, sa čoraz viac dostávajú do spoločenského diskurzu, hlavne pôsobením tzv. alternatívnych platforiem na internete. Mladí ľudia sú v tomto kontexte najzraniteľnejšou skupinou, čo sa už štvrtý rok potvrdzuje na volebných úspechoch strany ĽSNS, ktorej voličskú základňu dominuje práve skupina prvovoličov.

Sme preto radi, že už tretí rok sme mali možnosť podporiť Letnú školu: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu, ktorú v dňoch 21.-23. júna 2019 v Banskej Bystrici zorganizoval Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, a ktorá spostredkováva dôležité nástoje a poznatky potrebné k boju s extrémizmom na Slovensku. Prednášok a tréningov sa zúčastnilo takmer 25 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zamerali na narastajúci extrémizmus a radikalizmus v našej spoločnosti.

Trojdňové podujatie otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Monika Masariková a Natália Kancelová z Friedrich-Ebert-Stiftung.

Po slávnostnom otvorení nasledovala prvá prednáška od Tomáša Nociara, odborníka na pravicový extrémizmus a radikalizmus s názvom “Súčasná pravica ako hlavný zdroj radikalizácie v Európe”.

Druhý deň sa začal prednáškou od stand-up komika a scénaristu Jána Gorduliča, v ktorej sa študenti dozvedeli o najčastejších hoaxoch v dnešnej spoločnosti.

Po prednáškach nasledovali prvé tréningy. Tréning “Kritické myslenie” odviedol Ondrej Schütz, lektor kritického myslenia, ktorý si vo svojom workshope  pre študentov pripravil praktické cvičenia. Účastníci sa tak naučili kriticky premýšľať a dozvedeli sa, ako si overovať informácie.

Poobedný tréning viedla Irena Bihariová – právnička zaoberajúca sa extrémizmom a rasizmom. Tréning “Prejavy extrémizmu a boj proti nemu” oboznámil študentov s problematikou narastajúceho extrémizmu voči rómskym menšinám.

O tom, aké sú v súčasnosti najrozšírenejšie mýty predovšetkým o Európskej únii, o Severoatlantickej aliancii a o našom členstve v nich, hovoril na záver letnej školy vo svojej prednáške „Mýty o Európskej únii a NATO“  Jaroslav Naď, odborník na obranu a bezpečnosť. Po prednáške sa rozprúdila debata o aktuálnych rozšírených mýtoch a prečo nie sú pravdivé.

Študenti si po absolvovaní letnej školy domov odniesli certifikáty a navrhli vytvorenie spoločnej online platformy, kde by si spoločne mohli vymieňať svoje poznatky a skúsenosti aj po skončení letnej školy.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben