04.03.2019

Marija Gabriel: Prekonať digitálne rozdiely medzi ženami a mužmi

Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku Marija Gabriel sa v utorok na konferencii, ktorú v Berlíne zorganizovalo Centrum pre európske štúdie Wilfrieda Martensa, vyjadrila o preferovaní „spoločnej odpovede“ na rozdiely medzi mužmi a ženami v digitálnej sfére.

Zrovnoprávnenie pohlaví je jedna z hlavných hodnôt EÚ, ale predsa ešte nie je dosiahnutá, a to najmä na trhu práce.

„Napriek tomu, že žijeme v roku 2019, je otázka úlohy žien vo svete, v ktorom dominujú muži, stále relevantná. A povedala by som: Je potrebné ju naliehavo riešiť,“ povedala Gabriel publiku.

„Budúcnosť Európy, nášho hospodárstva a našej spoločnosti je digitálna,“ pokračovala eurokomisárka. Napriek tomu je digitálny svet ešte stále „z väčšej časti mužskou doménou, kde sú ženy málo zastúpené a je pre nich náročné nájsť si svoje miesto.“

Digitalizácia má značné dopady na životy občanov a na zamestnávateľov. Tento proces však ponúka „oveľa viac šancí ako rizík – ak sa nám podarí, využiť jeho potenciál. Musíme zabezpečiť aby [digitalizácia] slúžila našim občanom a zaistiť, že budú rešpektované naše hodnoty a zásady.“ vysvetlila Gabriel. Toto je dôležité predovšetkým pre ženy, ktoré sú dnes v digitálnej a IT oblasti zreteľne málo zastúpené. 

Výrazné digitálne rozdiely medzi pohlaviami  

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej nedávnej správe varovala, že za „digitálne rozdiely medzi pohlaviami“ sú zodpovedné prekážky v prístupe k vzdelaniu a kvalifikácií ako aj sociálnokultúrne skreslenie a stereotypy. Takto je účasť žien na digitálnom hospodárstve obmedzená.

Podľa štúdie Európskeho parlamentu je záujem mladých dievčat a chlapcov o informačné a komunikačné technológie približne rovnaký. Kým len 9,6 percent všetkých študentiek ukončí vysokú školu so zameraním na informačné a komunikačné technológie, pri mužských študentoch je to až 30,6 percent.

Štúdia poukazuje aj na fakt, že tieto rozdiely sú v prvom rade spôsobené rodovými stereotypmi, ktoré sa šíria v domácom aj školskom prostredí. Okrem toho nám chýbajú vzory pre dievčatá. Komisárka Gabriel vyslovila plný súhlas s týmito hodnoteniami. 

Rozdiely sa prejavujú aj na trhu práce: podľa údajov Komisie EÚ tvoria ženy iba 32 percent celkového počtu všetkých zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Okrem toho sú ženy v tejto oblasti  zamestnávané prevažne na pracovných miestach s nízkym platovým ohodnotením a obsadzujú len 19,2% vedúcich pozícií - čo je oveľa horší pomer ako v iných pracovných oblastiach.Aj miera ukončenia pracovného pomeru je v tejto ekonomickej oblasti nápadná: „Ženy pracujúce v digitálnom sektore majú tendenciu opúšťať tieto pracovné pozície rýchlejšie ako muži,“ povedala Gabriel. To platí najmä pre kvalifikovanú pracovnú silu vo veku od 30 do 40 rokov.Toto podľa údajov Komisie stojí digitálny priemysel približne 16 miliárd eur: „Európa si to nemôže dovoliť,“ hovorí Gabriel. „Niečo robíme nesprávne,“ podotkla komisárka a dodala, že to „ešte nie je katastrofa. Nie je neskoro, aby boli vykonané určité opatrenia.“

Rodovo podmienené násilie, rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch a rovnosť pohlaví na trhu práce sú aj naďalej dôležitými témami pre všetky európske občianky a všetkých európskych občanov. „Je to v našich rukách, aby sme na nich dali konkrétnu odpoveď,“ zdôraznila komisárka nakoniec.

Komisia bude aktívna

"Keď som nastúpila do funkcie, jednou z mojich prvých otázok bolo, či existuje európska stratégia, ktorá má dosiahnuť väčšiu účasť žien na digitálnej ekonomike," spomína si Gabriel. Odpoveď znela "nie".V marci minulého roka predstavila Gabriel počas Dňa žien zodpovedajúcu stratégiu. Cieľom akčného plánu je spochybnenie stereotypov, podpora digitálnych zručností /kvalifikácie a vzdelania a poskytnutie väčšej podpory podnikateľkám.Okrem toho Komisia spustila nástroj "Women in Digital Scoreboard" s cieľom lepšie porozumieť konkrétnej situácii v jednotlivých členských štátoch EÚ. Index hodnotí výkonnosť krajín EÚ v tejto oblasti, a tak poskytuje Komisii základ pre vypracovanie odporúčaní. S cieľom celkovo zlepšiť zastúpenie žien v digitálnom hospodárstve, vydala Komisia vyhlásenie, v ktorom podnecuje podniky, aby prijali opatrenia na prekonanie digitálnych rodových rozdielov. Brusel teraz chce prijať následné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že spoločnosti sa zaviažu vyplniť túto medzeru. Komisárka Gabriel tiež začal ministerskú diskusiu o tom, ako môže byť posilnená účasť dievčat a mladých žien v technickom sektore. Neformálne stretnutie Rady EÚ k tejto téme sa uskutoční v marci. "Iba spoločne môžeme zmeniť situáciu žien v digitálnom sektore," zdôraznila eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku.

 Foto © EurActiv

Tento text je prekladom nemeckého článku portálu EurActiv.de. Originálny článok môžete nájsť v priloženom linku. 

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben