Streda, 21.03.18 - Streda, 21.03.18 | Bratislava

(Ne)dostupnosť bývania – sociálny a ekonomický problém Slovenska

Pre nedostatok dostupných nájomných bytov na Slovensku majú najmä mladí a ľudia s nízkymi príjmami finančné ťažkosti, pretože vynakladajú príliš veľkú časť svojich príjmov na výdaje spojené s bývaním.

V európskom porovnaní žije na Slovensku veľmi málo ľudí v podnájme. Podiel obyvateľov s vlastným bývaniam činí 78 percent. To je jeden z dôvodov, prečo vyše 70 percent 18- až 34-letých ešte žije v rodičovskom dome, viac než kdekoľvek inde v Európskej únii. Vziať si hypotéku je pre mnohých, najmä mladých, jediný prostriedok na zohnanie bytu. Nie všetci si to však môžu dovoliť.

21. marca sa konalo prvé stretnutie expertnej skupiny projektu „(Ne)dostupnosť bývania – sociálny a ekonomický problém Slovenska. Dôvody, príklady, riešenia.“ V rámci okrúhleho stola účastníci, zástupcovia štátnej, komunálnej, finančnej, podnikateľskej, akademickej aj občianskej sféry, vrátane expertov z Rakúska a Českej republiky, zadefinovali príčiny a problémové oblasti, v dôsledku ktorých sa na Slovensku buduje veľmi málo obecných, nájomných bytov a možné riešenia tohto stavu.

V úvodnej prezentácii odborný garant projektu - bývalý primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik prezentoval situačnú snímku stavu bytovej politiky na Slovensku s dôrazom na oblasť nájomného bývania. Kurt Puchinger, bývalý plánovací riaditeľ mesta Viedeň následne predstavil nástroje a výsledky výstavby obecných bytov v rakúskej metropole, pričom zdôraznil, že zabezpečenie bývania je vo Viedni vnímané ako úloha verejnej sféry a nie je ponechaná trhu a z toho vyplýva aj mimoriadne vysoký počet nájomných, obecných bytov, ktoré Viedeň svojim obyvateľom ponúka.  Veľký dôraz kladie Viedeň v rámci bytovej výstavby na ekologickú a sociálnu udržateľnosť ako aj na cielené iniciatívy pre páry, mladé rodiny a chudobných. Linda Sokačová z českého Ministerstva práce a sociálnych vecí predstavila pripravený zákon o sociálnom bývaní, ktorý bude opäť predložený na rokovanie českej poslaneckej snemovne. Jeho cieľom je znížiť počet ľudí, ktorí si z finančných dôvodov nie sú schopní zabezpečiť svoje bývanie, čo sa týka najmä seniorov, samoživiteľov a nezamestnaných.

V následnej diskusii zástupcovia miest a obcí a predstavitelia Ministerstva dopravy a výstavby, Ministerstva financií, Štátneho fondu rozvoja bývania, finančného aj akademického sektora prezentovali vlastný pohľad na dnešný stav verejnej bytovej výstavby na Slovensku a možnosti jeho  posunu smerom k vyššiemu počtu finančne dostupnejších, obecných nájomných bytov.

Projekt v nasledujúcich týždňoch pokračuje návštevou rakúskeho mesta St. Pölten, ako aj ďalšími sedeniami expertnej skupiny, ktorej cieľom je zadefinovať a decíznej sfére prezentovať konkrétne návrhy opatrení, legislatívnych či administratívnych zmien, ktoré nastavia politiku bývania na Slovensku tak, aby vo vyššej miere uspokojila dopyt po finančne dostupnom bývaní aj pre ľudí s podpriemernými príjmami.

Partneri projektu: Inštitút Karla Rennera

Miesto konania: Hotel Mercure

Kontaktná osoba: Robert Žanony

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben