Nové výzvy práce s mladými odborármi - dôstojná práca

V dňoch 19. - 21.9.2014 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil seminár pre mladých odborárov.

Cieľom aktivity bola kompletná príprava kampane mladých odborárov ku Svetovému dňu dôstojnej práce (7.10.2014), zameraná prevažne na mladých ľudí pracujúcich formou neštandardných foriem zamestnávania. Mladí odborári sa realizáciou kampane k Svetovému dňu dôstojnej práce chcú aktívne pripojiť ku kampaniam organizovaným a realizovaným odbormi na Slovensku aj v Európe a tým jasne vyjadriť postoj k neštandardným formám zamestnávania, ktoré sa do veľkej miery dotýkajú práve mladých ľudí.

Výstupom workshopu bola aktivita realizovaná 7.10.2014 v Žiline, ako súčasť zhromaždenia k Svetovému dňu dôstojnej práce, podporená prejavom myšlienok mladých odborárov aj priamo na rečníckom pódiu, dlhodobá kampaň „vďaka KOVO“ ktorá bude postupne upozorňovať verejnosť na problémy neštandardných foriem zamestnávania a na dôležitú úlohu konštruktívneho sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v boji za dôstojnú prácu, FB profil „mladí Kováci“, ktorý bude slúžiť mladým členom OZ KOVO na realizáciu malých, jednoduchých kampaní (napríklad kampaň „ KOVO pozitív“, ktorá je reťazovým darovaním krvi medzi mladými odborármi).

Realizácia aktivity vyplynula z potreby mladých odborárov podieľať sa na aktivitách a aktívne sa zapojiť do činnosti odborov na Slovensku aj v Európe (OZ KOVO, KOZ SR, ETUC).

Partner projektu:   OZ KOVO

Miesto konania:   Liptovský Ján, Žilina

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben