22.05.2018

Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo

Nehovorme len o priemysle 4.0 ale hovorme o spoločnosti 4.0. Dopady digitalizácie a automatizácie sa totiž ani zďaleka neobmedzujú len na svet ekonomiky. Nastupujúca štvrtá priemyselná revolúcia predstavuje významný medzník prerodu tradičnej priemyselnej spoločnosti na novú digitálnu spoločnosť, ktorá sa bude prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii výroby, ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné oblasti života.

Budú roboti platiť sociálne poistenie? Alebo príde daň na roboty? Aký dopad bude mať umelá inteligencia na rôzne typy povolaní vo výrobe a v službách, ale takisto aj na rodinný život.

Ako zabezpečíme sociálno-odvodový a daňový mix, aby pri úbytku práce bola zabezpečená udržateľnosť sociálnych systémov štátu? A ako vyhodnotíme etickú rovinu zmien? Kto rozhodne, do akej miery a v akých činnostiach budú stroje nahrádzať ľudí?

Autorský kolektív vedeckých článkov, obsiahnutých v predloženom zborníku vedeckých prác si nekladie za cieľ zodpovedať všetky tieto otázky, snaží sa však vo svojich výstupoch formulovať základné východiská, ktoré by mali byť determinantami pracovnoprávnej úpravy vo vzťahu k spoločenským zmenám.

Publikácia má byť príspevkom k tomu, aby pri zmenách pracovnoprávnej legislatívy, ktoré digitalizácia so sebou nevyhnutne prinesie, zohrávali kľúčovú rolu princípy pracovnoprávnej ochrany zamestnancov a dôstojných pracovných podmienok aj v radikálne sa meniacich podmienkach na trhu práce.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben