Štvrtok, 19.09.19 | Prešov

Prešov: Ako vyjsť z chudoby a neodísť z domu

Minulý týždeň sme v Prešove odštartovali podujatie, ktoré je určené ženám žijúcim a pracujúcim v regionálnych mestách Slovenska. Že to ženy majú v živote a v práci pomerne ťažšie ako muži, je všeobecne známa skutočnosť. Súvisí to hlavne so stereotypnými očakávaniami ohľadom „typicky ženských“ vzorcov správania sa, napr. automaticky vychádzajúcich z toho, že je to práve žena, ktorá sa musí postarať od deti, domácnosť alebo odkázaných členov rodiny. Tieto tendencie sa rovnako odzrkadľujú aj na pracovisku, kde sa ženám práve z dôvodu týchto mimopracovných „povinností“ nedostáva adekvátneho odmeňovania alebo možnosti kariérneho postupu. Ženy sú tak predovšetkým odkázané samé na seba, pokiaľ im zamestnávateľ alebo samospráva, v ktorej žijú, nepodá pomocnú ruku.

Presne z tohto dôvodu sme 19.9.2019 boli v Prešove, kde sme sa s miestnymi ženami porozprávali o ich každodenných problémoch a obmedzeniach, ako aj navrhli možné riešenia oblastí diskriminácie na trhu práce a zosúlaďovania práce a rodiny. Sme veľmi radi, že si pani primátorka Prešova Andrea Turčanová našla čas prísť naše podujatie otvoriť, čo symbolizuje pripravenosť prešovskej samosprávy sa touto tematikou zaoberať ďalej.

Základné princípy a súvislosti rodovo podmienenej diskriminácie publiku za moderácie Martiny Nemethovej z KOZ SR predstavila Gizela Brutovská z Katedry spoločenských vied TU v Košiciach.

O situácii žien v Prešove, ich problémoch, aj ponúkaných riešeniach a programoch podpory žien hovorili pracovníčky Odboru služieb pre občanov mesta Prešov Jana Zakarovská a Milada Antušová.

Postavenie žien v odboroch na Slovensku, práca odborov v prospech žien, o zosúlaďovaní pracovného a rodinného života a jeho aplikácii v našej pracovnoprávnej legislatíve – bola téma prednáškového bloku viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a podpredsedníčky Rady OZ KOVO Moniky Benedekovej.

Ako vytvárať tlak na samosprávy (a cez ne na zamestnávateľov), aby zohľadňovali potreby žien a rodín v lokalite prezentovala cez príklad nemeckého modelu Anna Klimáčková, ktorá sa angažuje v problematike zrovnoprávnenia žien a mužov.

Následná diskusia poukázala na hlavné problémové oblasti, v čom ženy zažívajú diskrimináciu na trhu práce a nemožnosti zosúlaďovania rodinného a pracovného života, ako sa s problémami v lokalite vyrovnávali doteraz, či ako si predstavujú budúcnosť, čo sa musí určite zmeniť, aby neodišli za lepšími pracovnými a životnými podmienkami do inej lokality.

Podujatie bude pokračovať 16.10. v Trnave a 14.11. v Banskej Bystrici.

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben