Štvrtok, 04.10.18 - Piatok, 05.10.18 | Bratislava

Protest a lojalita v českej a slovenskej spoločnosti

4. - 5. októbra 2018 sa na pôde Slovenskej akadémie vied uskutočnila odborná konferencia sociológov a sociologičiek Slovenskej akadémie vied, Českej akadémie vied a Masarykovej univerzity v Brne, na ktorej viac ako desiatka odborníkov prezentovala výsledky výskumu hodnotových orientácií českej a slovenskej spoločnosti voči základným spoločenským inštitútom v ich 30-ročnom vývoji. Cieľom konferencie bolo okrem iného prispieť k objasneniu príčin a dôvodov zmien v hodnotových orientáciách našich spoločností.

Príspevky a prezentácie konferencie sa týkali otázok vývoja našej lojality a záväzkov k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom, k otázkam a okruhom solidarity, hodnotovej súdržnosti sociálnych skupín, spoločenskej dôvery a dôvery k inštitúciám a tiež názorov na demokratický režim a jeho aktérov.

Vzhľadom na veľké množstvo informácií a poznatkov, ktoré na konferencii odzneli, budú postupne na tomto mieste aj na internetovej stránke Sociologického ústavu SAV publikované prezentácie väčšiny prednášajúcich. 

Prvou prezentáciou, ktorú prikladáme pod článkom, je príspevok Mgr. Kataríny Strapcovej, PhD., venujúca sa otázkam vnímania sociálnych nerovností z pohľadu slovenskej a českej spoločnosti.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben