Proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu v športe

Proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu v športe

V dňoch 8.-10. augusta zorganizoval v Bratislave s podporou našej nadácie Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD), ktorý sa problematike boja proti rasizmu, neznášanlivosti voči cudzincom a pravicovému extrémizmu v športe, a najmä vo futbale, venuje dlhodobo, „letnú školu“ pre mladých aktivistov. Pre záujemcov z celého Slovenska prednášali kvalitní lektori , s ktorými mohli účastníci aj neformálne diskutovať. Súčasťou podujatia boli aj filmy venované tejto téme, spojené s besedami s tvorcami. Bližšie k programu , účastníkom a priebehu na webe IPMD a program

http://sportspaja.ipmd.sk/letna-skola-ipmd-sportom-proti-extremizmu/

Partner projektu:   IPMD

 

Miesto konania:   Bratislava

http://sportspaja.ipmd.sk/letna-skola-ipmd-sportom-proti-extremizmu/

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben