Prvá škola IV. cyklu Akadémie sociálnej demokracie

Česko-slovenský vzdelávací program „Akadémia sociálnej demokracie“ vytvára platformu pre intenzívne vzdelávanie nastupúcej generácie sociálno-demokratických politikov a političiek, ale tiež reprezentantov občianskej spoločnosti a médií s cieľom výmeny skúseností a spoločnej práce na terajšom a budúcom úspechu sociálno-demokratických politík v oboch krajinách.

Hosťami piatkového slávnostného zahájenia akadémie boli Róbert Fico, premiér vlády Slovenskej republiky a predseda SMER-SD; Matthias Platzeck, bývalý ministerský predseda spolkovej krajiny Brandenbursko a predseda SPD a.D.. Ich vystúpenia o budúcnosti a výzvach sociálnej demokracie za prítomnosti Mirka Hempla, riaditeľa zastúpenia Friedrich-Ebert-Stiftung v Českej a Slovenskej republike komentoval vedúci Referátu strednej a východnej Európy vo Friedrich-Ebert-Stiftung v Berlíne, Reinhard Krumm. Vystúpenie moderoval Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Sobotňajšiu prednášku a seminár o hodnotách sociálnej demokracie viedla Brigita Schmognerová, bývala ministerka financií SR a viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Poobedňajší program tvoril seminár číslo 2 o historických míľníkoch sociálnej demokracie. V tomto bloku sa účastníkom prihováral Martin Polášek z Filozofickej fakulty Univerizity Karlovej v Prahe a tiež Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej Akadémie vied v Bratislave.

Večernú debatu na tému Sociálna demokracia vo vládnej zodpovednosti poctili svojou návštevou Martin Starec, podpredseda Českej strany sociálnedemokratickej a Miroslav Číž, poslanec Národnej rady SR a predseda Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR a člen predsedníctva SMER-SD. Tí s účastníkmi hovorili o témach týkajúcich sa vládnych záležitostí a prístupu sociálnej demokracie k týmto výzvam aj po skončení oficiálneho programu.

Lektormi v posledný deň Akadémie boli Vladimír Špidla, šéf poradcov predsedu vlády ČR a bývalý eurokomisár a premiér ČR. Komentár na jeho vystúpenie a doplnenie o ďalšie informácie poskytol Daniel Gerberi z Katedry sociológie FF UK Bratislava. Obaja hostia diskutovali na tému Sociálny štát ako jadro sociálnodemokratického projektu. Účastnici sa rovnako počas celého víkendu aktívne zúčastňovali na mediálnych a argumentačných tréningoch.

Fotoalbum z akcie môžte nájsť na tejto adrese.

Partner projektu:   ASA (SR), Masarykova demokratická akademie (ČR)

Miesto konania:   Miestodržitelský palác, Bratislava

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben