Sobota, 24.03.18 - Nedeľa, 25.03.18 | Bratislava

Prvá škola Komunálnej akadémie: Postavenie a činnosť samosprávy

Komunálna akadémia dáva mladým angažovaným ľuďom príležitosť nahliadnuť prostredníctvom skúsených komunálnych politikov do niekedy podceňovanej oblasti politiky na regionálnej a miestnej úrovni.

24. a 25. marca 2018 sa konalo prvé z troch intenzívnych víkendových školení, ktoré zahrnujú rozmanité témy, od vymedzenia kompetencií po tvorbu rozpočtov miest a obcí až po zdokonalenie sa v argumentačných a mediálnych zručnostiach, napríklad pri simulácii zasadania zastupiteľstva.

Úvod do sociálno-demokratickej komunálnej politiky poskytol v sobotu Milan Ftáčnik, bývalý primátor hlavného mesta Bratislavy. Odpovedal tiež na otázky vzťahujúce sa k témam ako sú zodpovednosť, transparentnosť, korupcia a etika v komunálnej politike. Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, vysvetlil potom právne základy komunálnej politiky. Oboznámil účastníkov a účastníčky s podstatnými zákonmi a predpismi o samospráve. V závere dňa  bol hosťom večere s moderovanou diskusiou Ľubomír Petrák, poslanec NRSR, predseda výboru NRSR pre vzdelávanie , vedu, mládež a šport.

Workshop o reprezentatívnej a participatívnej demokracii uzavrel v nedeľu Komunálnu akadémiu. Ako expert sa workshopu zúčastnil Michal Feik, štátny radca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďalšie dve víkendové školy sa budú konať v budúcich mesiacoch.

Partneri projektu: Mladí sociálni demokrati

Miesto konania: Hotel Barok

Kontaktná osoba: Zuzana Homer

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben