Piatok, 25.05.18 - Nedeľa, 27.05.18 | Bratislava

Prvá škola VIII. cyklu Akadémie sociálnej demokracie

Náš dlhoročný česko-slovensko-nemecký vzdelávací program „Akadémia sociálnej demokracie“ vytvára platformu pre intenzívne vzdelávanie nastupujúcej generácie sociálno-demokratických politikov a političiek a reprezentantov občianskej spoločnosti a médií s cieľom získania poznatkov, výmeny skúseností a spoločnej práce na terajšom a budúcom úspechu sociálno-demokratických politík v oboch krajinách.

Tento rok sme v Bratislave nadviazali na prax z minuloročného otvorenia ASD v Prahe a pred oficiálnym otvorením VIII. ročníka akadémie absolvovali účastníci a účastníčky ASD 2018 historickú prehliadku ľavicovou Bratislavou s historičkou Marínou Závackou.

Hosťami piatkového slávnostného zahájenia akadémie boli Peter Pellegrini, premiér vlády Slovenskej republiky a absolvent prvého ročníka akadémie, Christian Petry, poslanec Spolkového snemu SRN a hovorca SPD pre európsku politiku a Roman Onderka, podpredseda ČSSD a bývalý primátor mesta Brna. Za prítomnosti Anne Seyfferth, riaditeľky Friedrich-Ebert-Stiftung pre ČR a SR, referovali o aktuálnych výzvach sociálnej demokracie na základe svojich bohatých politických skúseností.

Počas víkendu už nasledoval nabitý pracovný program. Martin Polášek z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV poskytli vedecký pohľad na históriu sociálnodemokratického hnutia a jeho konflikty v dejinnom vývoji. Následný seminár o hodnotách a programových pilieroch sociálnej demokracie a ich uplatnení v dnešnom svete viedla Brigita Schmögnerová, bývala ministerka financií SR a viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj a odborná garantka ASD. Posledný odborný impulz víkendu, seminár o význame a programových pilieroch sociálneho štátu podal účastníkom ďalší náš odborný garant, Vladimír Špidla, bývalý predseda vlády ČR, komisár EK a v súčasnosti riaditeľ Masarykovej demokratickej akadémie. Víkend úvodnej školy VIII. ročníka ASD sa tak niesol v hľadaní odpovedí na otázky potreby posilňovania princípov a politík sociálnej demokracie v našich spoločnostiach.

Ako tradične boli súčasťou víkendu ASD aj prvé mediálne a argumentačné tréningy. Prvé kamerové skúšky zasvätili účastníkov do nevyhnutnosti formulovať svoje pozície a názory zrozumiteľne, podľa možnosti stručne a predovšetkým presvedčivo, ako na kameru tak aj v iných formách verejných výstupov. Akadémia sociálnej demokracie svoj VIII. ročník odštartovala v kvalite a forme, ktorá takémuto silnému projektu prináleží.  

Partner projektu: Masarykova demokratická akadémia

Miesto konania: Hotel Bôrik a Hotel Mercure, Bratislava

Kontaktná osoba: Robert Žanony

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben