21.12.2020

Publikácia: Pracovné právo v súvislostiach

Predkladaná publikácia má ambíciu byť základným orientačným východiskom pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov a súčasne predstavovať aj základnú pomôcku pre osvojenie si odbornej matérie pre študentov vysokých škôl prvého a druhého stupňa ako vysokoškolská učebnica s právnym alebo ekonomickým zameraním študijného programu.

Jednotlivé kapitoly sú spracované zrozumiteľným spôsobom s uvádzaním množstva príkladov, súvisiacich
pripomienok a informácií, ktoré s danou problematikou súvisia tak, aby si čitateľ dokázal
osvojiť poznatky z danej oblasti v krátkom čase a v dostatočnej zrozumiteľnosti.

Grafické spracovanie publikácie sa snaží základné nevyhnutné poznatky zhromaždiť v súvislom výklade a v pravej lište odkazovať na potrebu uvedomenia si rôznych okolností, ktoré s konkrétnou situáciou alebo problémom súvisia.

Publikáciu je k dispozícii nižšie:

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben