01.07.2016

Refugees in the Visegrád Countries

Európske vnímanie krajín Vyšehradskej štvorky je v kontexte migračnej a utečeneckej tematiky ovplyvňované aktuálnym, prevažne negatívnym postojom stredoprúdovej politiky jednotlivých krajín.

Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s internetovým portálom Social Europe preto oslovili občiansko-spoločenských aktivistov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa buď priamo alebo na advokátskej úrovni zasadzujú za práva utečencov a migrantov, a ponúkli im možnosť verejnej prezentácie ich činností. Rovnako tým dostávajú priestor na vyjadrenie návrhov, ako zapojiť krajiny V4 do hľadania konštruktívnych riešení na úrovni celoeurópskej utečeneckej a migračnej politiky. Má to poukázať na to, že aj vo Vyšehradských krajinách existujú kontaktné osoby, ktoré sa aktívne angažujú za podporu európskeho dialógu a celoeurópske riešenie aktuálnej krízy utečeneckej a migračnej politiky. 

 

Autorky / autori a témy 10 publikovaných príspevkov:

 

• Milan Nič / Claire Sturm: Solidarity With Refugees Is Not Exclusively Reserved For The “West”, www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/ 

• Marta Siciarek: Poland: State Neglect In Integrating The ‘Invisible’ Immigrants

• Márta Pardavi: How Hungary Systematically Violates European Norms On Refugee Protection

• Masha Volynsky: The Unresolved Dilemma Of Czech Immigration Policy

• Marek Čaněk: Migrant Workers Can Boost Czech Trade Unions

• Elena Gallová-Kriglerová / Alena H. Chudžíková: Slovak NGOs Ease Migrant Integration Locally But Need Political Support

• Lídia Balogh: The Hungarian Government Is Ultra-Concerned About The Safety Of Women – And Roma…

• Teresa Teleżyńska: An Unexpected Ally: How Business Can Improve Life For Migrants In Poland

• Zuzana Števulová / Martin Rozumek: How To Reform The Common European Asylum System: A View From East-Central Europe 

• Zuzana Števulová: Uncovered Frames Of Slovak Migration Policy Responses

 

Jednotlivé príspevky sa zobrazia kliknutím na nadpis. 

 

Podrobnejšie informácie a prehľad o našej publikačnej sérii nájdete taktiež pod: https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/#

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben