Streda, 08.11.17 | Bratislava

Slovenské predsedníctvo v OBSE 2019

Slovenská republika bude v roku 2019 predsedať Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a už v januári 2018 sa stane časťou troiky (pozostávajúcej z minuloročnej, aktuálnej a budúcoročnej predsedníckej krajiny). Napriek skutočnosti, že Slovensko už 25 rokov patrí k účastníckym štátom OBSE, sú na Slovensku znalosti o činnosti tejto organizácie nie len na celospoločenskej ale aj na expertnej úrovni pomerne nízke.

Preto sme sa v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) v roku 2017 usilovali podujať také kroky, ktoré by túto situáciu zmenili k lepšiemu a usporiadali dva expertné workshopy a vydali štúdiu s detailnými analýzami k tejto téme. Hlavné ciele tohto projektu boli dva: Z jednej strany mal projekt prispieť k senzibilizácii slovenských odborníkov a odborníčiek ako aj širšej verejnosti pre OBSE a taktiež pomôcť pri definovaní možných priorít Slovenska ako predsedníckej krajiny OBSE.

Prvý workshop „OBSE s ohľadom na (staré) nové výzvy“ sa uskutočnil 7. marca 2017. V rámci neho boli predstavené a diskutované priority nemeckého predsedníctva OBSE v roku 2016. Nasledujúce mesiace boli venované dôkladnej reflexii o doteraších predsedníctvach OBSE a ich prioritách ako aj analytickej práci o úlohe OBSE v rámci európskej bezpečnostnej architektúry ako takej. Prvý návrh takto vzniknutej štúdie bol predložený slovenským mimovládnym organizáciam, vysokým školám a ministerstvu zahraničných vecí na pripomienkovanie. Súčasne sme rozvíjali spoluprácu s budúcou operačnou skupinou OBSE MZVaEZ SR a diskutovali o možných prioritách Slovenska v rámci predsedníctva. V októbri bola následne zverejnená daná štúdia v rozšírenej a detailnejšej verzii.

Záverečný workshop v rámci tohto projektu sa konal dňa 8. novembra 2017 pod názvom „Zohľadnenie doterajších skúseností, diskusia o slovenských prioritách: Brainstorming operačnej skupiny slovenského predsedníctva OBSE, občianskej spoločnosti, OBSE a Centra pre výskum OBSE“. Hlavným cieľom tohto poduajtia bola prezentácia skúseností, ktoré vyplývajú s bývalých predsedníctiev OBSE, ako po organizačnej tak aj po obsahovej stránke. Taktiež tým bol vytvorený priestor pre spoluprácu v rámci OBSE s ohľadom na možné priority slovenského predsedníctva.

V prílohe nájdete spomínanú štúdiu Samuela GoduKlaudii Báňaiovej, ktorú si môžete stiahnuť cez uvedený odkaz.

 

Partneri podujatia: Slovak Foreign Policy Association (SFPA), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Miesto konania: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Kontaktná osoba: Zuzana Strapatá

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben