Štvrtok, 16.05.19 | Bratislava

Slovenskí občania a Európska únia

V predpolí volieb do Európskeho parlamentu sa 16.5.2019 uskutočnil expertný seminár s názvom Slovenskí občania a Európska únia, ktorý zorganizoval FES SK v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA). Semináru sa zúčastnili a svojimi odbornými poznatkami prispeli aj spolupracovník berlínskej kancelárie FES-u Christopher Gatz a Aneta Világi z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci podujatia boli prezentované výsledky prieskumu FES, ktorý sa týka vnímania EÚ Slovákmi a Slovenkami.

Berlínska centrála FES-u vykonala reprezentatívny prieskum vo vybraných členských krajinách EÚ. Podobný prieskum sa uskutočnil už v rokoch 2015 a 2017. Zastúpenie FES v Bratislave nechalo vyhodnotiť aktuálne výsledky prieskumu pre Slovenskú republiku, pričom boli odpovede priaznivcov strany Smer-SD posudzované čiastočne samostatne.

Nasledujúce závery prieskumu, ktorého sa zúčastnilo  1 011 ľudí nad 18 rokov, sú mimoriadne zaujímavé:

  • EÚ spája s výhodami zreteľne viac obyvateľov a obyvateliek Slovenska (38 percent) ako obyvateľov a obyvateliek Česka (29 percent), a len pätina Slovákov a Sloveniek spája EÚ s nevýhodami (v Česku je to tretina). Avšak stále je táto pozitívna hodnota za Slovensko nižšia ako v Poľsku (64 percent) a Maďarsku (51 percent).  Priaznivci sociálnodemokratickej strany Smer-SD síce vnímajú EÚ o niečo pozitívnejšie ako je priemer opýtaných (40 percent), ale aj tak sa nachádzajú až na štvrtom mieste. Na prvom mieste sú priaznivci strany SaS (65 percent), hoci je táto strana považovaná skôr za euroskeptickú. Ešte v roku 2017 52 percent všetkých opýtaných uviedlo, že výhody prevažujú. V roku 2015 to bolo len 26 percent.
  • Pri otázke s akými konkrétnymi výhodami si opýtaní spájajú EÚ, je rovnako ako v Česku dôležitá tvorba pracovných miest (65 percent), stojí však až na štvrtom mieste (v Česku 1. miesto). Na Slovensku je EÚ v prvom rade spájaná so „sociálnym rozmerom“ (1. miesto). S prínosmi v oblasti prosperity spája EÚ až 69 percent opýtaných (v Česku iba 53 percent, v Poľsku 81 percent) a s demokraciou 67 percent (v Česku 53 percent). Odpovede priaznivcov strany Smer-SD sa líšia len nepatrne od priemeru opýtaných. Stabilnú menu s EÚ spája 75 percent opýtaných jedinej krajiny V4, ktorá je zároveň súčasťou Eurozóny (2017: 36 percent).
  •  Je zaujímavé, že až 93 percent priaznivcov strany SaS s EÚ spája asociáciu „sociálna“, ale z priaznivcov strany Smer-SD je to len 78 percent, čo je menej ako priemer, a preto sú až na 5. mieste.
  • Prianie, vytvoriť silnejšiu politickú kooperáciu na európskej úrovni, vyslovilo 64 percent opýtaných, čo je výrazne viac ako v Česku (48 percent), ale zároveň až na ôsmom mieste zo všetkých jedenástich krajín, v ktorých bol prieskum uskutočnený. S jednotným regulovaním a prerozdeľovaním utečencov súhlasí len 29 percent, nižšiu hodnotu má už len Česko (22 percent).
  • Zaistenie mieru je vnímané ako najdôležitejšia úloha EÚ (44 percent), po ňom nasleduje boj proti terorizmu (36 percent), taktiež v prípade priaznivcov Smeru-SD (42 resp. 33 percent). Na treťom mieste z celkového počtu opýtaných je obmedzenie ilegálneho prisťahovalectva (35 percent).
  • Kým 62 percent opýtaných na Slovensku uviedlo, že bohatšie členské štáty EÚ by mali podporovať tie chudobnejšie, v Česku to bolo len 37 percent.
  •  Intervenciu EÚ v prípade obmedzenia slobody tlače podporilo v priemere 71 percent opýtaných, pri priaznivcoch Smeru-SD to bolo len 41 percent.
  • 46 percent opýtaných uviedlo, že nadchádzajúce európske voľby majú veľký význam (v Česku 40  percent), pre priaznivcov strany Smer-SD bolo toto percento o niečo vyššie (53 percent), ale aj tak sú až na treťom mieste. Najmenší význam prikladajú týmto voľbám priaznivci pravicovo-extrémistickej ĽSNS.
  •  Pri otázke o kompetenciách politických strán vzhľadom na zastupovanie záujmov Slovenska na úrovni EÚ je Smer-SD s 25 percentami na prvom mieste a ďaleko pred svojou českou sesterskou stranou ČSSD (3 percentá). Celých 20 percent (druhá najvyššia hodnota) uviedlo, že v tomto kontexte nedôverujú žiadnej politickej strane (v Česku to uviedlo 15 percent).

 

Detailné výsledky štúdie nájdete v priloženej powerpoinovej prezentácií v anglickom jazyku.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben