Sociálne práva a verejné angažovanie sa chudobných

Dlhoročný partner FES v Bratislave, Slovenská sieť proti chudobe, usporiadala 22. apríla v Piešťanoch prvý tohtoročný seminár pod názvom „Sociálne práva a verejné angažovanie sa chudobných“. Dôležitou témou semináru sa stala otázka participácie a verejného angažovania sa chudobných za verejné práva.

 Seminár bol venovaný tiež príprave európskeho stretnutia sociálne vylúčených, ktoré organizuje Európska sieť proti chudobe v Bruseli (18.-20.6.2013). Základnou témou, s ktorou chcú slovenskí delegáti na európskej úrovni vystúpiť, sa má stať otázka garancie dostatočného minimálneho príjmu. Na pozadí tejto kľúčovej témy sa diskutovali aj ďalšie možnosti participácie chudobných vo verejnom priestore. S úvodným slovom o chudobe a sociálnych právach a formách účasti verejnosti vystúpila predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe, Zuzana Kusá.

Partner projektu:   SAP, EAPN

Miesto konania:   Piešťany

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben