Piatok, 13.04.18 - Sobota, 14.04.18 | Beladice

Spoločne o bezpečnosti a obrane

12. a 13. apríla zorganizoval Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v Beladiciach tretí ročník konferencie o bezpečnosti a obrane.

Cez 75 predstaviteľov akademickej obce, uniformovaných zložiek, diplomacie, politického a súkromného sektora diskutovalo o vývoji plnenia programového vyhlásenia vlády v oblasti bezpečnosti ako aj o stav modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôležitosť bezpečnostnej politiky pre stabilitu a rozvoj štátu pripomenul predseda vlády Peter Pellegrini v hlavnom prejave.

Konferenčný program bol rozdelený na tri témy s úvodnými prejavmi a nasledujúcimi odbornými diskusiami. Najprv referoval štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok o aktuálnych výzvach a úlohách slovenskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Prvou témou panelovej diskusie bola úloha strategickej komunikácie o členstve SR v NATO a o prínose severoatlantického ukotvenia SR.

Martina Slabejová z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prezentovala na tému napredovania Slovenska v budovaní kybernetických spôsobilostí. V rámci panelovej diskusie bola táto téma reflektovaná ďalšími odborníkmi aj z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami V4.

Nasledoval prejav štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka o prebiehajúcej modernizácii armády a záverečná diskusia o doterajších výsledkoch týchto procesov.

Daná konferencia sa snažila prispieť predovšetkým k prepojeniu rôznych zložiek, ako napr. zástupcov exekutívy a legislatívy, mimovládnej a akademickej sféry, diplomatických inštitúcií a iných zahraničných aktérov, ktorí sa podieľajú na zaistení bezpečnosti Slovenskej republiky v meniacom sa svete.

Partneri projektu: SSPI, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Združení bezpečnostného a obranného priemyslu SR, NATO PDD

Miesto konania: Park Hotel Tartuf

Kontaktná osoba: Robert Žanony

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben