05.02.2020

Staň sa naším stážistom / našou stážistkou!

Kancelária Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave ponúka od marca 2020 angažovaným študentom/študentkám bakalárskych alebo magisterských študijných programov možnosť absolvovania dlhodobej stáže. Počet pracovných hodín predstavuje 16-20 hod./týždenne, ktoré môžu byť flexibilne zadelené podľa študijného rozvrhu. Odmena za prácu je 6€/hodinu.

 

 

Predpoklady

• znalosť nemeckého jazyka min. na úrovni B2

• záujem o politické dianie na Slovensku a/alebo mimoštudijné aktivity v spoločensko-politickej sfére

• schopnosť pracovať v tíme, spoľahlivosť a samostatnosť

• rozsiahle počítačové zručnosti vítané

 

 

Úlohy

• výpomoc pri koncepčnej a organizačnej príprave, realizácii a evaluácii spoločensko-politických podujatí

• preklady nemeckých textov do slovenčiny a slovenských textov do nemčiny, príp. angličtiny

• vypracovávanie krátkych správ a protokolov

• rešeršovanie k relevantným témam

• starostlivosť o hostí

• iné administratívne úkony

 

V prípade záujmu nám zašlite Váš životopis spoločne s motivačným listom a prípadnými ďalšími podkladmi na e-mailovú adresu kancelova@fes.sk najneskôr do 20.2.2020.

 

(Ilustračné foto, zdroj: www.pixabay.com)

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben