Piatok, 27.09.19 - Sobota, 28.09.19 | Bratislava

Stretnutie ôsmych ročníkov Akadémie sociálnej demokracie

Myšlienky o tom, aká by mala byť sociálna demokracia v budúcnosti, čo by mala presadzovať, o účasti a úlohe mladej generácie v nej, ako aj konkrétne odporúčania politík v šiestich tematických oblastiach, prinieslo dvojdňové stretnutie absolventov a absolventiek ôsmich ročníkov Akadémie sociálnej demokracie, ktorého sa zúčastnilo bezmála 50 mladých ľudí z Čiech, Moravy a Slovenska.

Stretnutie absolventov a absolventiek ASD 2011-2018 v Primaciálnom paláci slávnostne otvorila riaditeľka Friedrich Ebert Stiftung v Českej a Slovenskej republike Anne Seyfferth. Poukázala nielen na význam, ale aj na problémy a výzvy, ktorým dnes čelia sociálnodemokratické strany pri získavaní a zapájaní mladých ľudí a práci s nimi. V nasledujúcej panelovej diskusii si účastníci a účastníčky mohli vypočuť skúsenosti dvoch absolventov ASD - ministra financií SR Ladislava Kamenického a ministerky práce a sociálnych vecí ČR Jany Maláčovej ako aj podpredsedníčky Mladých európskych socialistov Michelle Rauschkolb s ich vstupom do politiky. Diskutujúci pomenovali aj úskalia a neľahké črty vrcholovej politickej práce, na ktoré by mladí ľudia s vyššími politickými ambíciami pri vstupe do politiky nemali zabúdať. Medzi nich patrí aj absolútna strata súkromia alebo neustály pocit nedokončenej práce.

Sobotný program vytvoril priestor na priamu interakciu a výmenu názorov, myšlienok a  poznatkov medzi odborníkmi, politickými lídrami a účastníkmi_čkami stretnutia ASD Alumni 2019. Účastníci a účastníčky mali možnosť viesť individuálne a skupinové rozhovory s tematickými lídrami a líderkami – s bývalým predsedom vlády a eurokomisárom, bývalou ministerkou aj súčasným ministrom financií, štátnym tajomníkom rezortu práce, bývalým primátorom hlavného mesta, starostkou malej obce, či sociológom a odborníkmi na európsku politiku - v oblastiach politík trhu práce a digitalizácie, budúcnosti sociálneho štátu, súdržnosti spoločnosti a jej odpovedi na radikalizáciu politiky, komunálnej sféry, či budúcnosti EÚ. V nadväznosti na tieto rozhovory boli v pracovných skupinách pod dozorom tematických lídrov_iek vypracované odporúčania pre sociálnodemokratické strany, ktoré boli následné prezentované vybranými hovorcami_kyňami. Takýto dynamický, interaktívny dialógový formát sa podľa ohlasov ukázal ako vhodný spôsob vytvorenia priestoru, kde mladý ľudia môžu nielen získať poznatky od popredných odborníkov práve v tých otázkach, o ktoré sa zaujímajú,  ale aj prejaviť schopnosti analytickej politickej práce a prezentácie.

Dlhoročný vzdelávací projekt Akadémia sociálnej demokracie vytvára platformu pre vzdelávanie mladej generácie orientovanej na sociálnodemokratické hodnoty. Stretnutie absolventov a absolventiek ôsmich ročníkov ASD umožnilo účastníkom a účastníčkam získať relevantné poznatky z rôznych oblastí v kontexte výziev pre súčasnú sociálnu demokraciu a zároveň vytvorilo priestor na výmenu skúseností, názorov a myšlienok. Počas stretnutia odznelo množstvo podnetných námetov a návrhov, kritických ako aj optimistických, týkajúcich sa výziev, ktorým dnešná sociálna demokracia v rôznych oblastiach čelí.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben