14.12.2018

Štúdia: Sociálna demokracia a vznik štátu

Tento rok sme si pripomenuli sté výročie vzniku Československej republiky – jednej z najdôležitejších udalostí novodobej histórie Slovákov. K vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov podstatným spôsob prispelo aj sociálnodemokratické hnutie. Veď prvé dve sociálnodemokratické vlády položili v rokoch 1918 a 1920 základy moderného a demokratického politického systému, fungujúcej parlamentárnej demokracie a demokratickej politickej kultúry.

Friedrich-Ebert-Stiftung chce svojím medzinárodným projektom „Sociálna demokracia a vznik štátu“ priblížiť úlohu sociálnodemokratických strán v procese vzniku a formovania nových demokratických národných štátov. V rámci tohto projektu vyšla aj štúdia vedeckej pracovníčky Historického ústavu SAV PhDr. Zuzany Poláčkovej, Phd., ktorá prezentuje úlohu slovenského sociálnodemokratického hnutia v procese formovania Československa a jeho prínosu pre Slovensko. Štúdia ozrejmuje koncept a orientáciu slovenského sociálnodemokratického hnutia od jeho vzniku a poukazuje na prínos sociálnej demokracie pre Slovensko, ktorý spočíva v to, že sa ako hnutie po celý čas svojej existencie zasadzovalo za dôslednú a komplexnú spoločenskú, politickú a ekonomickú emancipáciu robotníckej triedy a za sociálnu spravodlivosť, všeobecné právo a politickú demokraciu. Poláčková však kriticky poukazuje aj na príliš centralistickú politiku, miestami oportunistický postoj k slovenským národným požiadavkám a nerealistické presadzovanie čechoslovakistickej politickej doktríny slovenským sociálnodemokratickým hnutím až do roku 1938.

Viac informácií k tejto téme nájdete v priloženej štúdií.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben