Piatok, 23.06.17 - Nedeľa, 25.06.17 | Košice

Štvrtá škola VII. cyklu Akadémie sociálnej demokracie

V dňoch 23. – 25. júna 2017 sa v Košiciach konala štvrtá víkendová škola Akadémie sociálnej demokracie. Účastníci a účastníčky z Českej a Slovenskej republiky mali v rámci štyroch prednášok špičkových expertov a bohatému doplnkovému programu možnosť naučiť sa niečo nové o dôležitosti vyváženej sociálnodemokratickej menšinovej a komunálnej politiky. Didaktická časť programu pozostávala taktiež z mediálneho, argumentačného a komunikačného tréningu pre našich účastníkov a účastníčky.

Úvodný piatkový program do seba zahŕňal návštevu obce Rankovce, v ktorej svoje projekty na podporu integrácie rómskej komunity realizuje občianske združenie ETP Košice. Riaditeľka združenia Slávka Mačáková tu našich účastníkov a účastníčky oboznámila s aktuálnymi projektami a ich implemetáciou. Následne sa skupina premiestnila naspäť do Košíc, kde sa v priestoroch Historickej radnice konalo slávnostné zahájenie ASD.

Spolu zúčastnení absolvovali štyri semináre na rôzne témy. V rámci prvého seminára „Sociálno-demokratická komunálna politika“ sa Milan Ftáčnik podelil so svojimi skúsenosťami ako primátor Bratislavy v rokoch 2010 až 2014. Druhý seminár bol venovaný téme „Stratégia boja proti chudobe na komunálnej úrovni“, o ktorej prednášala Alena Rochovská z Prírodovedeckej fakulty UK. Programový riaditeľ organizácie Priatelia zeme Juraj Zamkovský účastníkom a účastníčkam priblížil fungovanie klimatickej a energetickej politiky na komunálnej úrovni. O situácii rómskej komunity a príkladoch úspešnej integrácie sa zúčastnení dozvedeli od Alexandra Mušinku z Prešovskej univerzity v rámci štvrtého seminára. V rámci večerného programu sa spoločne s poradcom predsedu vlády ČR Otom Novotným diskutovalo o aktuálnej politickej situácii v ČR a vývoji v ČSSD.

Bližšie informácie o Akadémii nájdete v priloženom programe. Taktiež si v prílohe môžete pozrieť niekoľko prezentácií k vyššie uvedeným seminárom.

Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Partneri: Inštitút ASA, Masarykova Demokratická Akademie

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben