Vrstvy, kategórie a škatuľky: Čo vyplýva z triednej mapy vyspelej kapitalistickej spoločnosti?

Diskusia s autorom knihy "Class, Surplus, and the Division of Labour" - Michalom Polákom. Moderuje Martin Muránsky

Partner projektu:   Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub Nového slova a Futurologická spoločnosť Slovenska

Miesto konania:   Univerzitná knižnica v Bratislave, prednášková sála, 814 17 Bratislava, Ventúrska 13

Pre viac informácií môžete kontaktovať:   muransky(at)fes.sk

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben