Webinár: Odpadové výzvy samospráv

Slovenské odpadové hospodárstvo a jeho súčasný stav bol témou diskusie štyroch panelistov na poslednom webinári organizovanom INCIEN-om a Friedrich Ebert Stiftung so zastúpením v Bratislave. Možnosti vylepšenia stavu odpadového hospodárstva na Slovensku a benefity zavádzania prvkov cirkulárnej ekonomiky boli v centre debaty, pričom kľúčovými aktérmi v tomto procese sú samosprávy, ktoré majú v zozname svojich povinností nakladanie s komunálnymi odpadmi. Ako zefektívniť súčasný stav? Fungujú slovenské samosprávy čoraz viac cirkulárne?

Prvou z diskutujúcich bola Katarína Bednáriková z INCIENu, ktorá opísala súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku pomocou lineárneho grafu, ktorý znázorňuje neefektívnosť využitia odpadu a jeho nadmernú produkciu. Tento trend sa dá zvrátiť zavádzaním príkladov z praxe v oblasti obehového hospodárstva, kedy sa vytvorí kruhový graf, v ktorom sa väčšia časť vytvoreného odpadu znovu zhodnotí na výrobné suroviny.

Starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec bol do diskusie prizvaný, aby na príklade obce odprezentoval modely a riešenia na zefektívnenie práce s odpadmi, nakoľko v roku 2019 práve obec Trnavá Hora dosiahla 53% mieru triedenia odpadov.

Andrej Kovarik, splnomocnenec Magistrátu hlavného mesta Bratislava pre životné prostredie, vyzdvihol dôležitosť samospráv po prebratí legislatívneho balíka EÚ o obehovom hospodárstve. Bratislava ako hlavné a najväčšie mesto Slovenska označil za komplikovanejší prípad čo sa obehového hospodárstva týka, pretože bolo potrebné zanalyzovať jednotlivé toky odpadov v rámci mesta. Analýza, ktorá bola sfinalizovaná začiatkom roka 2020 potvrdila nízku mieru triedenia odpadov, čo sa hlavné mesto podľa slov Kovarika snaží zmeniť hľadaním atraktívnych a efektívnych riešení.

Štvrtým panelistom bol Marián Kobolka z organizácie JRK Slovensko, ktorá sa zaoberá znižovaním objemu odpadu a ktorý považuje za  najjednoduchšie opatrenie  na  zníženie množstvo komunálneho odpadu v samosprávach zavedenie triedenia kuchynského biologického odpadu. Toto opatrenie považuje za nenákladné ale veľmi efektívne v oblasti znižovania množstva odpadu.

Celý záznam webináru si môžete pozrieť TU.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben