28.05.2021

Web-seminár: Energetické zhodocovanie odpadov

FES SK sa spolu s partnerskou organizáciou INCIEN venujú tento rok v sérii online seminárov témam spojeným s odpadom. Počas online seminára sa hostia diskusie spolu s moderátorkou Petrou Csefalvayovou z INCIEN venovali téme energetického zhodnocovania odpadov. Hosťami diskusie boli zástupcovia štátu a rôznych sfér spracúvajúcich odpady.

Zuzana Homer, vedúca kancelárie FES v Bratislave, považuje tému energetického zhodnocovania odpadov za nevyhnutnú a podľa nej je dôležité tieto témy priblížiť verejnosti. Vo svojom úvodnom slove vyzdvihla ako príklad Nemecko, ktoré je lídrom v zelených témach, ktoré z veľkej časti dominujú aj volebným programom nemeckých politických strán v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách.

Vo svojom príhovore predstavil prístup ministerstva MŽP SR k tejto téme štátny tajomník Juraj Smatana. Podľa J. Smatanu existuje medzi verejnosťou falošná dilema, keď sa hovorí o plánoch znehodnocovania odpadov. MŽP sa striktne drží hierarchie odpadu – reuse – recycle – zhodnocovanie – skládkovanie- a uprednostňuje vyššie stupne hierarchie. MŽP urobilo niekoľko opatrení, zrušenie oddialenia recyklovania ET fliaš, zrušenie oddialenia povinnosti zbierať kuchynský a biologický odpad a samotná novela zákona a odpadoch. Z pohľadu MŽP je zavedenie cirkulárnej ekonomiky evolučnou výzvou. "Alternatívou neprimeraného skládkovania sú minimálne recyklovanie, až potom energetické zhodnocovanie", ako uviedol v závere J. Smatana.

Ďalším hosťom diskusie bol Rudolf Pardubický, zástupca mestského podniku OLO, ktoré od roku 1978 prevádzkuje spaľovňu v Bratislave ako priamu alternatívu k skládkovaniu.  Podľa R. Pardubického má tento koncept opodstatnenie, nakoľko Bratislava dokáže odpad využiť aj ako zdroj tepla, pričom súčasná technológia maximálne eliminuje emisie. Okrem využívania tepla je cieľom aj znižovanie hromadenia odpadov. 

Štefan Hanigovský, z recyklačnej spoločnosti FECUPRAL, ktorá pôsobí na trhu od roku 1997, venuje sa sa predovšetkým zhodnocovaniu priemyselného odpadu a prevádzkuje aj spaľovňu nebezpečných odpadov, uviedol, že cieľom firmy je maximálne zhodnocovať odpady a hľadať materiálový potenciál. Podľa Š. Hanigovského sú súčasťou nášho bytia aj nebezpečné odpady a je potrebné hľadať zmysluplné a funkčné recepty ako zhodnotiť aj tieto nebezpečné odpady.

Posledným hosťom diskusie bol Juraj Číž, zo spoločnosti ECOREC, ktorá sa aktívne snaží napĺňať princípy obehového hospodárstva v cementárenskom priemysle. V krátkom filme predstavil J. Číž princípy fungovania spoločnosti, používaním alternatívnych palív, ktoré je možné získať práve zhodnocovaním odpadov, v slovenských cementárňach. Princíp "co-processing" predstavuje unikátne energeticko-materiálové zhodnocovanie, kedy vzniká menej emisií CO2. 

Celý záznam diskusie si môžete pozrieť TU

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben