Webinár: Green deal v dobe Covid-19

Ambiciózne a zároveň nevyhnutné ciele Európskej zelenej dohody, ako agendy „najvyššej priority“ novej Európskej komisie, sú v dôsledku hospodárskych, fiškálnych a sociálnych dopadov korona-krízy spochybňované niektorými relevantnými, najmä hospodárskymi a finančnými kruhmi.

O tom, ako príslušné politické inštitúcie na úrovni EÚ a Slovenskej republiky vnímajú výzvu zladenia potrebných klimatických cieľov s procesom hospodárskej obnovy po korona-kríze, diskutovali v rámci online-webináru s názvom „Green deal v dobe Covid-19“ vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík a riaditeľka Odboru politiky životného prostredia rezortu životného prostredia Barbora Bondorová.
 
Ako bolo pripomenuté a zdôraznené, Európska zelená dohoda nie je akousi odvetvovou reformou, ktorá sa týka iba environmentálnej a klimatickej politiky, ale je komplexnou zmenou európskeho hospodárskeho a spoločenského modelu, ktorá dôsledne spája hospodársky a sociálny vývoj s ekologickou udržateľnosťou spôsobu nášho života. Preto európska Zelená dohoda a jej ciele nemôžu byť, napriek nepochybne vážnym dopadom pandémie, spochybňované. Je jednoducho nevyhnutnosť, ako uviedol L. Miko zo Zastúpenia EK. „Ak idete dolu kopcom, nie je dobré pridať plyn, ale je potrebné zmeniť smer“, touto metaforou zdôraznil L. Miko potrebu, pokračovať v Zelenej dohode, napriek korona-kríze.
 
Zelená dohoda sa snaží vyriešiť problém, ktorý vznikol 30 ročným ignorovaním vedcov poprednými politikmi a obchodnými lídrami, zdôraznil europoslanec M. Hojsík. Aj my na Slovensku žijeme na ekologický dlh, spotrebujeme dvojnásobok, čo poskytuje naša planéta. Štátny tajomník J. Smatana zároveň upriamil pozornosť na dlhoročnú prax, v rámci ktorej mnohé obchodné kruhy „predávali“ svoje finančné a obchodné záujmy ako ekologické ciele a tým určite neslúžili cieľu ochrany nášho ekosystému.
 
Ako súčasne zdôraznil J. Smatana, je dôležité, aby sa menšie krajiny, ktoré majú plniť klimatické ciele, ale sami o sebe nemajú kapacitu vyriešiť globálnu klimatickú krízu, sústredili na prispôsobenie sa zmeneným ekologickým a klimatickým podmienkam, ako je udržateľné poľnohospodárstvo a využite vody, atď. Práve takouto adaptáciou štáty ako Slovensko prispievajú k napĺňaniu klimatických cieľov.
 
V debate bolo nastolených mnoho dôležitých otázok, od prechodu z lineárneho na obehové hospodárstvo ako jednej z ústredných zložiek ekologicky udržateľnej hospodárskej politiky, potreby účasti širšieho obyvateľstva na rozhodnutiach krokoch klimatických politík, vrátane  potreby dopytu po ekologicky udržateľných produktoch nielen v každodennom živote, ale aj formou tlaku na najväčšie subjekty s rozhodovacou právomocou v oblasti hospodárstva a politiky, až po potrebu aktívnej spolupráce s masmédiami a mienkotvornými predstaviteľmi pri plnení klimatických cieľov.

Celý záznam diskusie si môžete pozrieť tu:
Youtube - Webinar

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben