Webinár: Je naša budúcnosť s obalmi alebo bez?

Témou webinára organizovaného občianskym združením Inštitút cirkulárnej ekonomiky je budúcnosť trendov v oblasti obalovej politiky. Téma sa stáva čoraz dôležitejšou od roku 2015, kedy bol na úrovni EÚ prijatý obehový balíček, ktorý obsahuje súbor ambicióznych opatrení ako znížiť vznik odpadu v EÚ.

Webinár moderovaný Petrou Cséfalvayovou, ktorá je členkou tímu INCIENu (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) a venuje sa konceptom a projektom cirkulárnej ekonomiky pre súkromné spoločnosti. V úvode vyzdvihla dôležitosť prijatých dokumentov EÚ, akými je nielen obehový balíček z 2015 ale hlavne stratégia pre plasty prijatá v 2018, v ktorej sa štáty EÚ zaväzujú k recyklácii viac ako polovice odpadu do roku 2030. Na Slovensku tvoria obaly 60% celkového objemu vyprodukovaného odpadu . Dôležitosť tejto témy potvrdzuje aj fakt, že sa v poslednej dobe začali upravovať legislatívy niektorých štátov pričom pri takýchto zmenách je potrebné prizvať odborníkov v oblasti obalovej politiky.

Práve preto si INCIEN pozval do diskusie na tomto webinári odborníkov ako Milada Syčová vedúca Národného referenčného centra pre materiály prichádzajúcich do styku s potravinami na RÚVZ v Poprade. Na otázku či pandémia COVID-19 výrazne ovplyvní prechod k cirkulárnej ekonomike, ktorá je podľa jej slov tvrdo nastavená samotnou EÚ, odpovedala, že zvýšenie spotreby jednorazových plastových výrobkov v čase pandémie je len krátkodobý fenomén a pri správnom nastavení hygienických štandardov by táto pandémia nemala ovplyvniť plán EÚ udržateľnosti odpadového hospodárstva.

Ďalším diskutujúcim bol Martin Gajdoš, jeden zo zakladateľov prvého bezobalového obchodu v Trenčíne, ktorý opísal vysoký záujem ľudí o takýto druh predaja potravín. Kríza koronavírusu poznačila jeho podnikanie zatvorením prevádzky v zaujme ochrany zdravia ľudí a jeho zákazníci napriek pochopeniu situácie ostali sklamaní z obmedzenia predaja. Podľa Gajdoša to len potvrdzuje fakt, že na Slovensku rastie záujem o takýto koncept predaja potravín.

Lukáš Mikloš ako zástupca obchodného reťazca Tesco Store a špecialista na obaly potvrdil záujem reťazca participovať na zavádzaní prvkov cirkulárnej ekonomiky a to plánom spoločnosti používať znovu použiteľné alebo recyklovateľné obaly do roku 2025 a taktiež znížiť ich celkový  počet. Aj keď počas pandémie museli ako spoločnosť dočasne upustiť od viacerých záväzkov v oblasti udržateľnosti odpadovej politiky, po prekonaní krízy sa Tesco hodlá prinavrátiť k ich plneniu.

K diskusii prispel taktiež pán profesor Pavol Alexy, ktorý pôsobí na Slovenskej technickej Univerzite, konkrétne na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie a taktiež sa venuje bioplastom. Podľa Alexyho sa obalov úplne zbaviť nevieme a práve preto je veľmi dôležité viesť diskusiu smerom k riešeniam ako možno čo najviac minimalizovať ich používanie. Veľmi dôležitá je z pohľadu Alexyho aj téma recyklácie a jej najekologickejšie a najšetrnejšie nastavenie voči prírode, za ktoré označil biologickú recykláciu slovami „Prach si a na prach sa obrátiš“.

Celý záznam webináru si môžete pozrieť TU.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben