Webinár: Odpady v čase pandémie a po nej

Tvoríme ako obyvatelia viac odpadov počas pandémie? Má zmysel ich stále triediť? Ako ovplyvnila pandémia subjekty na spracovanie odpadov? Ako pristupujú recyklátori k súčasnému stavu? Je možné zabezpečiť uzatvorenie materiálových tokov? Je cirkulárna ekonomika reálny stav alebo stále len pojem? Vo webinári organizovanom spoločne s Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku sme sa pozreli konkrétnejšie na príklad plastov, ktoré sú populárnou témou súčasnosti. Čo je potrebné urobiť a ako to vidia tí, ktorí to majú zrealizovať?

Moderátorka diskusie Petra Csefalvayová, zakladateľka neziskovej organizácie INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky), v úvode zdôvodnila výber témy webinára aktuálnou pandemickou situáciou vo svete a potrebou riešiť otázku odpadového hospodárstva v čase koronakrízy a otázkou, či je v dobe hygienických opatrení vôbec možné zavádzať prvky cirkulárnej ekonomiky a či sa systém cirkulárnej ekonomiky podarí uplatniť aj na Slovensku. Aby tieto otázky neostali nezodpovedané, Petra Csefalvayová si pozvala do diskusie odborníkov z radov výrobcov, spracovateľov, zneškodňovateľov odpadov a taktiež zástupcov štátnej správy z Ministerstva životného prostredia.

Peter Šimurka ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia, ktorý v diskusii zastupuje stranu štátnej správy odpovedal na otázku, či bolo Slovensko legislatívne pripravené na takúto pandemickú krízu. Podľa jeho slov, pandémia zasiahla celý svet rovnako a žiadna z krajín nebola dostatočne pripravená na krízu takýchto rozmerov vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie.  Taktiež neočakáva výraznú zmenu v správaní sa ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu alebo v zmene životného štýlu, ktorý by zaťažoval životné prostredie v omnoho menšej miere. Očakáva však, že pandémia by mohla zmeniť správanie populácie o 10%, no dodáva, že z vlastnej skúsenosti vie ako dlho takáto zmena trvá aby bola viditeľná.

Riaditeľ Organizácie zodpovednosti výrobcov Michal Sebíň v diskusii vyzdvihol okrem dopadov pandémie na výrobcov aj zaujímavý fakt, že triedený odpad na Slovensku nie je spoplatnený priamo, čo znamená, že ľudia neplatia za odpad ako taký, ale poplatok za spracovanie recyklovateľného odpadu je už zahrnutý v cene kupovaného výrobku v obchode. Takýmto spôsobom sú pokryté náklady na recyklovanie odpadu, problémom však stále ostáva nízka miera triedenia odpadu na Slovensku.

Lucia Morvay ako výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov, minerálnych vôd a ovocných štiav, zastupujúca výrobcov obalov, prispela do diskusie  ubezpečením, že aj výrobcovia nápojov sa intenzívne zaoberajú témou udržateľnosti odpadového hospodárstva a viacnásobného použitia obalov. V tomto kontexte spomenula prísne nastavenia legislatívy zo strany EÚ ale aj plán Slovenskej republiky zaviesť zálohovanie na jednorazové obaly, rovnako aj pomaly rastúci trend hádzať PET fľaše do žltých kontajnerov.

František Doležal, obchodný riaditeľ General Plastics ako zástupca spracovateľov skonštatoval, že pandémia túto časť priemyslu zasiahla až od polovice apríla, kedy sa obmedzil pohyb osôb a taktiež dramaticky klesol počet objednávok, podľa jeho slov až na nulu. Spomenul taktiež kritickú situáciu v oblasti recyklácie PET obalov v rámci EÚ.

Generálny riaditeľ skládky AVE Slovensko, Peter Krasnec zastupujúc zneškodňovateľov odpadov vyzval ľudí, aby aj počas krízy recyklovali a dávali si záležať na to, aký odpad a kam ho hádžeme, pretože obsah čierneho kontajnera je prakticky nerecyklovateľný a skončí vždy buď v spaľovni alebo na skládke. Spomenul súčasne fakt, že na Slovensku existujú iba dve spaľovne odpadu a potom je tu množstvo skládok, z ktorých nie všetky sú legálne. Ubezpečil však, že každá legálna skládka je prevádzkovaná pod veľmi prísnou legislatívou. No ako povedal, najlepším riešením je recyklovať, pretože s takýmto vytriedeným odpadom sa dá ďalej jednoduchšie pracovať.

Celý záznam webináru si môžete pozrieť TU.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben